Který boháč bude spasen?

Který boháč bude spasen?

Autor: Klement Alexandrijský                                    Vydal:  Refugium Velehrad-Roma,2008

Církevní otec Klement Alexandrijský si vzal za základ svého komentáře evangelijní příběh o setkání Ježíše s bohatým mladíkem z Markova evangelia (Mk 10,17-31), který volně cituje spolu s následným Ježíšovým rozhovorem s učedníky na téma majetku. Klement ve svém spise rozprostírá duchovní rozměr tohoto evangelijního textu. Předkládá zde teologii majetku, která je prvním systematickým pojednáním na toto téma ve staré církvi.

Klement se ve svém výkladu odvolává i na další místa Písma, která souvisejí s tématem majetku. Do svého výkladu plynule vplétá biblické citace, které získávají v nových souvislostech svěží a nečekaně bohatý význam. Klement tak odpovídá na otázku, kterou položil v názvu svého spisu: spasen bude ten, kdo je bohatý před Bohem, jehož poklad je v nebi, jehož duše je čistá od nepravého vlastnictví a oplývá cnostmi. Vnější statky přitom nehrají rozhodující roli, ale roli nástroje, který náležitě užívá ten, kdo má poznání.

Tuto knihu doporučuji všem, kteří se chtějí dozvědět více o tom co nám Písmo říká o bohatství.

Knihu si můžete koupit zde 

 


Financial shenanigans

Autor: Howard Shilit                                       Vydal: McGraw-Hill 2002

Výborná kniha o účetních manipulacích. Kniha je určena všem investorům, kteří se chtějí vyhnout společnostem, které používají agresivní nebo podvodné účetnictví. Autor této knize krok po kroku ukazuje možné účetní manipulace.

 

Financial Shenanigans, 2nd Edition, helps you fight fire with fire, giving you the state-of-the-art weapons you need to identify warnings of a company's problems before earnings come out and the damage becomes irreversible. Detailing the seven fundamental tricksthat companies have used to fool auditors and investors for decades, yet providing updated information and techniques on how these shenanigans are being used in today's technologically advanced, financially savvy investment world, this fast-paced book provides updated explanations of how anyone can uncover and sidestep:

Revenue tricks­­—Side agreements lacking economic substance, investment income listed as revenue, release of revenue improperly "held back" before a merger, and more

Expense traps­­—Shifting of current expenses to an earlier period, costs amortized too slowly, impaired assets not written down, and others

Liability scams­­—Failure to record expenses and their related obligations, creation of sham rebates, reducing liabilities by changing accounting assumptions, and more

Also included in this one-of-a-kind primer are recommendations of oversight committees charged with investigating questionable financial practices. Insights are provided into history's most well-known and financially devastating frauds­­including the all-too-familiar warning signs behind this decade's massive Enron debacle. Numerous checklists, graphs, tables, and an accounting tutorial appendix make in-depth explanations both clear and accessible, even for those with little or no background in accounting or financial analysis.

Though much has changed in today's business world, dishonest company executives will still stretch and even hide the truth in their search for faster revenue growth, attractive balance sheets, and higher stock prices. Financial Shenanigans digs deep into both the age-old psychology and up-to-the-minute tactics of corporate greed, and provides a step-by-step procedure for looking into a company's black-and-white financials to protect your investment­­while you still have an investment to protect.


Ať se Ti život povede

Ať se Ti život povede

Autor: Guy Gilbert                  Vydal: Portál 2012

Dnes doporučuji knihu z jiného oboru, než na těchto webových stránkách čekáte. Je to kniha nevelkého rozsahu, v níž autor v krátkých kapitolkách a podkapitolkách nabízí opěrné body všem, kdo chtějí dát smysl své existenci, ať jsou jakéhokoli věku, v jakékoli rodinné situaci nebo kterékoli profese.

Rady pro každý věk – od mladých po dinosaury!

Knihu si můžete koupit zde

 


Tao Warrena Buffetta

Autor: Mary Bufferr a David Clark               Vydal: PRAGMA 2008

Tentokrát doporučuji knihu o moudrech nejúspěšnějšího investora dnešní doby. V knize autoři představují nejchytřejší, nejzábavnější a nejpozoruhodnější výroky Warrena Buffetta a odhalili tak životní filozofii a investiční strategie, které přinesly Warrenu Buffettovi a akcionářům Berkshire Hathaway tak nesmírné bohatství.

Výběr 20 pravidel, která mě nejvíce zaujala:

Číslo 1: „Pravidlo č. 1: Nikdy neztrácejte peníze. Pravidlo č. 2: Nikdy nezapomínejte na pravidlo č. 1.“

Číslo 4: „Se špatným člověkem nemůžete udělat dobrý obchod“

Číslo 7: „Je snadnější vyhnout se potížím, než se z nich dostat.“

Číslo 9: „Wall Street je jediné místo, do něhož lidé vjíždějí v Rolls Royci, aby získali radu od těch, kdo tam jezdí metrem.“

Číslo 11: „Trvá léta, než si vytvoříte dobrou pověst, a pět minut, než ji ztratíte. Když budete o této skutečnosti přemýšlet, začnete dělat všechno jinak.“

Číslo 17: „Na akcie byste se měli dívat jako na malé kousky podniku.“

Číslo 23: „Všechno, co nemůže pokračovat věčně, skončí“

Číslo 27: „Jestliže podnik funguje dobře, akcie budou následovat“.

Číslo 37: „S dostatkem důvěrných informací a milionem dolarů můžete během roku zbankrotovat.“

Číslo 44: „Čím jsou novináři chytřejší, tím je společnost lepší.“

Číslo 47:  „Když hledáte někoho k přijetí na práci, hledáte tři vlastnosti: Poctivost, inteligenci a energii. Ale nejdůležitější je poctivost, protože jestliže ji nemají, druhé dvě vlastnosti – inteligence a energie – vás zničí.“

Číslo 52: „Nebylo by skvělé, kdybychom si mohli koupit lásku za jeden milion dolarů? Ale jediný způsob, jak být milován, je být hodný lásky. Vždy dostáváte zpět víc, než dáváte. Kdybyste nic nedávali, nedostali byste také nic. Neznám nikoho, kdo má lásku druhých a nepřipadá si úspěšný. A neumím si představit, že by se lidé, kteří nejsou milováni, cítili velmi úspěšní.“

Číslo 54: „Kdybyste dostali míček do jamky vždy jedním úderem, nehráli byste golf příliš dlouho.“

Číslo 59: „Názor veřejnosti není náhradou za myšlení.“

Číslo 67: „Široká diverzifikace má smysl jen v případě, když investoři nerozumějí tomu, co dělají.“

Číslo 85: „Většina lidí se zajímá o akcie, když se o ně zajímají ostatní. Správný čas zajímat se o ně je tehdy, když se nezajímá nikdo jiný. Nemůžete kupovat, co je populární a vede si dobře.“

Číslo 87: „ Riziko pramení z neznalostí toho, co děláte.“

Číslo 94: „Jestliže neděláte chyby, nemůžete přijímat rozhodnutí.“

Číslo 104: „ Z nějakého důvodu si lidé berou podněty raději z cenového dění místo z hodnoty. Cena je to, co platíte. Hodnota je to, co dostanete.“

Číslo 106: „Klíčem je, že burza v podstatě jen stanoví ceny, takže vám slouží, ale nepoučuje vás.“


Buffett o tom, proč akcie vždycky překonají zlato i dluhopisy (2/2012)

Buffett o tom, proč akcie vždycky překonají zlato i dluhopisy (2/2012)

Akcie a investice do produktivních aktiv budou vždy vítězit nad dluhopisy a zlatem a to po jakkoli dlouhé období. Co je ještě důležitější, takové investice budou také zdaleka nejbezpečnější. Tvrdí to věhlasný investor Warren Buffett ve svém zamyšlení pro časopis Fortune. Buffett si jde celý život svou vlastní cestou. A ta mu zjevně vychází. Podělit se o ni je ochoten na následujících řádcích… 

Na investování je běžně nahlíženo jako na proces rozložení peněz v očekávání vyššího příjmu v budoucnu, Warren Buffett je však v tomto ohledu náročnější – za investicí je podle něj třeba vidět „transfer současné kupní síly“, který by měl, zcela logicky, zajistit větší kupní sílu v budoucnu, tj. i po zaplacení daní. Stručně řečeno, investování je odložení dnešní spotřeby za účelem možnosti vyšší spotřeby v budoucnu. Z této definice zároveň plyne podle Buffetta důležitá implikace – riziko určité investice nelze měřit koeficientem beta (podle něhož je míra rizika ztotožňována s mírou volatility), ale spíše pravděpodobností, s níž daná investice sníží kupní sílu investora v daném období, tj. způsobí mu ztrátu. 

Ztotožňovat riziko s volatilitou není přesné; aktivum může být navzdory své silně volatilní ceně bez rizika, pokud s vysokou mírou jistoty přispěje do budoucna ke zvýšení kupní síly. A na druhou stranu, stabilní cena aktiva není zárukou, že není zatíženo velkou mírou rizika, argumentuje investor přezdívaný „věštec z Omahy“. 

Buffett rozděluje všechny investice do tří základních kategorií. První skupina zahrnuje investice denominované v určité měně, kam spadají peněžní fondy, dluhopisy, hypotéky, bankovní depozita atd. „Většina těchto instrumentů je považována za bezpečné. Pravdou ale je, že patří mezi nejnebezpečnější aktiva vůbec. Jejich beta může být nula, jejich riziko přesto obrovské,“ říká Buffett. Problémem těchto aktiv je, že odjakživa ničí kupní sílu investora, ačkoli mu vynášejí pravidelné splátky včetně úroků, a to se v budoucnu nezmění. „Hodnotu peněz v důsledku určují vlády, které čas od času zavádějí politiky nesoucí s sebou inflaci. A čas od času se tyto politiky, respektive jejich důsledky, vymknou kontrole.“ 

Jako příklad Buffett uvádí americký dolar, který je všeobecně vnímán jako stabilní měna, přesto jeho hodnota propadla od roku 1965 o ohromujících 86 procent. Pro představu, to co člověk před 47 lety koupil za jeden dolar, nyní nepořídí za méně než 7 dolar. K udržení kupní síly v tomto časovém období by tak například u investice do dluhopisu bylo zapotřebí ročního úroku 4,3 %, a to hypoteticky platí pro instituci, která je osvobozena od daní. Manažeři takové investiční společnosti by přitom jen s hodně velkou dávkou humoru mohli jakoukoli část připsaného úroku považovat za „zisk“, poznamenává Buffett. 

Pro běžného, daně platícího investora, se však situace zdá být mnohem horší. Pokud ten plynule investoval do amerického vládního dluhopisu, zdánlivě ročně vydělal 5,7 procenta. Vezme-li ale v úvahu v průměru 25procentní daň z příjmu, jeho výnos se v reálném měřítku jaksi rozplyne. Zatímco tato „viditelná“ zátěž v podobě daně z příjmu mu z výnosu srazí 1,4 procenta, o celý zbytek domnělého zisku ho připraví „neviditelná daň“ v podobě inflace. Je přitom zajímavé, že implicitní inflační „daň“ je proti skutečné dani odváděné do vládní pokladny, kterou investor považuje za hlavní břemeno svého počínání, více než trojnásobná. „Možná máme na svých bankovkách napsáno ‘In God We Trust‘, ovšem ruka, která spouští vládní tiskařský stroj, je až příliš lidská,“ glosuje Buffett. 

„Samozřejmě, že vysoké úrokové sazby mohou toto inflační riziko spojené s ‘měnově-založenými investicemi‘ kompenzovat, a na začátku 80. let se to skutečně dařilo. Současná úroveň sazeb však nemůže investorům ani zdaleka vynahradit rizika, která podstupují. V dnešní době by měly být dluhopisy dodávány s varovným štítkem,“ říká šéf investiční společnosti Berkshire Hathaway. 

Navzdory jeho silným výhradám k investicím do dluhopisů přiznává, že Berkshire jich drží ve svém portfoliu poměrně dost (v průměrném objemu 20 miliard dolarů), a to především těch krátkodobých. Důvod je prostý – pro Berkshire je stále hlavní prioritou likvidita. „Vzhledem k tomuto požadavku držíme primárně pokladniční poukázky americké vlády, které jsou jedinou investicí, na níž lze, co se likvidity týče, i v tom nejchaotičtějším hospodářském prostředí plně spoléhat.“ Mimo tento rámec je Berkshire ochotna investovat do uvedených instrumentů pouze v případě možnosti mimořádného ziku, což v současné době není na pořadu dne. 

Jak Buffett poznamenává, dnes by se hodilo zopakovat komentář investičního bankéře z Wall Street Shelbyho C. Davise, který, ač pronesen před dávnou dobou, je dnes překvapivě trefný: „Dluhopis, považovaný za bezrizikovou investici nesoucí výnos, je dnes oceněn jako bezvýnosová investice nesoucí riziko.“ 

Druhá velmi významná kategorie investic zahrnuje podle Buffetta ta aktiva, která nikdy nic produkovat nebudou, ale investor je kupuje a doufá v něco jiného – že jejich cena v budoucnu poroste. Vzpomeňme tulipánovou horečku 17. století… Tento typ investic nicméně potřebuje plynule rostoucí okruh zájemců o ně, kteří aktiva kupují, protože doufají, že v budoucnu o ně bude ještě vyšší zájem. „Nejde tedy o to, co tato aktiva produkují (obvykle nic), ale o to, že ostatní je v budoucnu budou chtít ještě více vlastnit. Typickým a hlavním příkladem této kategorie je zlato jako favorit zejména pro ty, kdo se bojí znehodnocení peněz,“ uvádí Buffett. 

V uplynulé dekádě se sázka na plynulý růst zlata ukázala podle něj jako správná. Dále ale rostoucí cena zlata rozpoutala nákupní entusiasmus těch, kteří viděli samotnou rostoucí cenu jako ospravedlnění své investice. „Vytvořili si svoji vlastní pravdu – na chvíli,“ poznamenává Buffett. 

V posledních patnácti letech takového mimořádně iracionální bubliny podpořené masívní reklamou rostoucích cen vytvořily například internetové akcie nebo realitní trh. „V těchto bublinách celé armády původně skeptických investorů konvertují v masu kupců. Jenže staré přísloví říká, že co moudrý činí na začátku, blázen na konci,“ říká Buffett a vyzívá: Teď si pojďme hrát. 

„Nakresleme bublinu A, tvořící na světě existující zlato v objemu 170 tisíc tun, při ceně 1750 USD/t o hodnotě 9,6 bilionu dolarů. Pak bublinu B, do které zahrneme veškerou zemědělskou půdu v USA o rozsahu 400 milionů akrů s roční výnosností 200 miliard dolarů a k tomu 16 společností Exxon Mobil, tedy celosvětově nejziskovějších s ročním výnosem 40 miliard dolarů. Po těchto nákupech nám zbude zhruba bilion dolarů. Umíte si představit investora, který bude preferovat A před B,“ ptá se Buffett. 

Ke zlatu navíc musíme připočíst roční produkci vytvářející hodnotu zhruba 160 miliard dolarů. Kupci z řad průmyslu, klenotnictví a zlatnictví, jednotlivých investorů a spekulantů by museli ročně tuto dodatečnou nabídku plně absorbovat, abychom udrželi na trhu se zlatem ekvilibrium, rovnováhu za nynějších cen. 

O století později proti dnešku bude oněch 400 milionů akrů půdy produkovat enormní množství obilí, bavlny a dalších plodin a to při jakékoli hodnotě peněz. Exxon Mobil za tu dobu velmi pravděpodobně dodá svým investorům biliony dolarů v dividendách a bude nadále ovládat aktiva za další biliony dolarů. Těch 170 tisíc tun zlata pak stále bude v původním množství a stále neschopno cokoli vytvořit. Jde tedy jen o to, zda lidé o století později stále budou mít strach a budou do zlata investovat, říká Buffett. 

„Naše první dvě kategorie si užívají maximum slávy v obdobích strachu: Teror v podobě ekonomického kolapsu nutí jednotlivce nastupovat do základem měnových aktiv, zejména amerických obligací. Strach o kolaps měny pak investory žene do sterilních aktiv, jako je zlato. Tak jsme slyšeli ‚hotovost je králem‘ v roce 2008 právě ve chvíli, kdy bylo radno se jich zbavovat, stejně jako ‚peníze jsou bezcenné‘ v úvodu 80. let a to právě ve chvíli, kdy dolarové investice byly na vrcholu své atraktivity,“ bilancuje Buffett. 

„Mojí vlastní preferencí - a mohli jste tušit, že to přijde – je třetí kategorie aktiv,“ pokračuje Buffett. Tou jsou investice do produktivních aktiv, jako jsou perspektivní firmy, farmy či nemovitosti. „Ideálně taková aktiva mají schopnost v dobách inflace udržet svou hodnotu při minimálních kapitálových investicích. Hovořím o firmách typu Coca-Cola či IBM. Určité jiné firmy, zamyslete se nad regulovanými energetikami, v těchto dobách selhávají právě proto, že inflace u nich vysoké kapitálové investice vyžaduje. K vyšším ziskům musejí pomoci vyšší investice, často do neproduktivních aktiv,“ vysvětluje Buffett. 

„O těch sto let později, ať už budeme mít měnu stojící na zlatě, žraločích zubech nebo papíru, lidé budou stále ochotni vyměnit několik minut své práce za Coca-Colu nebo jinou pochoutku. Populace bude o těch sto let později potřebovat více zboží, více jídla, více životního prostoru. Lidé stále budou vyměňovat to, co produkují sami za to, co produkují ostatní,“ říká investor. „Metaforicky řečeno, tyto ‚krávy‘ budou po staletí produkovat stále více ‚mléka‘ a jejich hodnota nebude omezena prostředkem směny, tedy typem peněz, ale schopností dodávat ‚mléko‘. Výnosy z tohoto prodeje ‚mléka‘ půjdou vlastníkům ‚krav‘. Přesně tak, jak ve 20. století rostl Dow z 66 na 11.497 bodů a to bez zohlednění dividend,“ nabízí zamyšlení Warren Buffett. 

Na tom podle jeho slov bude nadále stát strategie ‚jeho‘ Berkshire – vlastnictví prvotřídního byznysu a vedoucích akcií. „Jsem hluboce přesvědčen, že tato ze tří kategorií aktiv bude vítězem na jakkoli dlouhém časovém horizontu. A navíc, bude zdaleka nejbezpečnější,“ odhaluje své přesvědčení Buffett. 

Zdroj: Fortune, CNN Money, CNBC, www.patria.cz


Dopřej si čas

Dopřej si čas

Autor: Notker Wolf                                                                                                            Vydal: Paulínky, 2011

 

Zkusili jste někdy rychle rozjímat? Nebo si představte, že byste najednou vypili sklenku skvělého vína. Šílená představa! Některé věci prostě nelze dělat v časové tísni. K smysluplnému životu přece potřebujeme čas. Čas je život. Umění žít je schopnost dopřát si čas.

Benediktýnský opat primas, který je sám velmi vytížený, v této knize sdílí své zkušenosti s tím, jak lze i uprostřed mnoha povinností žít vyrovnaně a nebýt otrokem času, nýbrž jeho pánem. Propojuje přitom staletími prověřenou moudrost mnichů s naší moderní každodenností.

Tak jak je čas důležitý pro investice. Tak je čas důležitý i pro náš život. Velmi poučná kniha.

Knihu si můžete objednat zde 


Proč neinvestovat do zlata?

V poslední době dostávám dotazy, co si myslím o investicích do zlata. Podle mého názoru není investice do zlata vhodná pro běžného investora.

A to především z následujících důvodů:

+ zlato je komodita. Nevytváří žádný dodatečný příjem/hodnotu. Tzn. negeneruje dodatečný příjem ve formě dividendy, úrokového výnosu, nájemného atd.

+ cena zlata je závislá na aktuální nabídce a poptávce. Tzn. jak se zrovna chová a dívá na cenu zlata dav. Kupuje nebo prodává?

+ fyzický nákup a prodej zlata, je pro běžného investora dosti drahá záležitost. Tento nákup a prodej je zatížen vysokými poplatky

Zlato může být investiční doplněk pro ultra bohaté lidi, pro normální investory je nejlepší koupit nějaký pěkný šperk své ženě nebo přítelkyni, a jinak se nákupu zlatých cihliček vyhnout.

 

Proč nenakupovat zlato nejlíp popsal ve svém článku investiční guru Warren Buffett.


Úvahy a projevy Tomáš Baťa

Úvahy a projevy Tomáš Baťa

Autor: Tomáš Baťa                                         Vydal: DOBROVSKÝ s.r.o. e edici Omega, 2013

Kniha obsahuje kompletní soubor písemných projevů, úvah a článků Tomáše Bati, kterými se obracel k posluchačům hlavně prostřednictvím podnikového časopisu a materiálů vydaných firemním nakladatelstvím Tisk.

Tomáše Baťu nejlíp pochopíme studiem jeho vlastních myšlenek. Zjistíme jak nadčasové jeho myšlenky a dílo bylo. Jsem přesvědčen, nebýt komunismu a jeho tragické smrti, tak by ve Zlíně nyní byla centrála nadnárodní holdingové společnosti, např. typu korejského Samsungu.

Co říkal Tomáš Baťa o výchově, blahobytu, hospodaření?

„Dva mladí lidé, kteří si přinesli do manželství schopnosti vydělávati a ukázněni v rozumném nakládání s penězi desetiletou zkušeností samostatného hospodaření, budou se svými úsporami kolem 150 000Kč s to založiti si rodinu s pevnou hospodářskou budoucností. Stanou se kapitalisty, protože kapitál bude pracovati za ně a pro ně. 10% úročení jejich kapitálu stačí pro nejnutnější vydání rodiny. Budou to páni a ne otroci kapitálu a bude to nejpřirozenější rozřešení populační otázky zaměstnanců v průmyslu.

Jen na tom poli se obilí rodí, po kterém vlastní hospodář za pluhem chodí.

Kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než soused. Peníze za vámi přiběhnou sami.

Spořením budujete svoji samostatnost! Nádeník, který má za sebou úspory, jest samostatnější, nežli předlužený velkostatkář nebo továrník.

Každý otec by si měl udělat již s šestiletým synem smlouvu v hospodářských věcech a umožnit mu nějak, aby podle této smlouvy si vydělával vlastní peníze. Již šestiletý chlapec jest dosti schopný, aby se naučil spravovati majetek.

Školy, které pro vás budujeme, mají v prvé řadě ten účel, naučiti vás umění vydělávati více peněz při menší dřině, než to dovedli vaši rodiče.  Započněte s tímto uměním ihned. I nejmladší z vás má býti již majitelem, má hospodařiti majetkem, který si sám vydělal.

Mnoho vydělat, rozumně vydávat, šetřit – to je program. Amerikáni – ani Ford, nemají pravdu, pokud jde o splátkový obchod. Nelze žíti na splátky dopředu – to vede k bankrotu.

Je naší povinností, abychom osvobodili naše spolupracovníky z otročení kapitálu, abychom učinili kapitál jejich otrokem. To se nám bude dařit zejména u mládeže, když ji naučíme ovládati své vášně a vštípíme v našich školách techniku, jak nabývati, obhospodařovati a udržeti kapitál.“

 


Banky nám lžou o výhodnosti úvěrů. Braňte se investováním

Banky nám lžou o výhodnosti úvěrů. Braňte se investováním

Dnešní uspěchaná doba vede mnohé z nás k rychlému utrácení vydělaných peněz. Vliv okolí a tlak finančních institucí má často za následek pocit, že je mnohem jednodušší platit bankám za úvěry než investovat a užívat si výhody s tím spojené. Správný postup pro zachování kvalitní životní úrovně by přitom měl být přesně opačný.

Když se dnes někoho zeptáte, jestli by si raději vzal úvěr z banky, nebo investoval, nejspíše se přizná, že úvěr je pro něj jednodušší řešení. Pokud neuvažujeme o hypotéce, není k vyřízení úvěru prakticky nic potřeba a banky se doslova předhánějí v tom, aby klientům nabídly co „nejvýhodnější podmínky“. Jedním z nejčastějších důvodů pro takové uvažování je strach z rizika a ztráty peněz při investování. Může za to i pohodlnost a zmiňovaný tlak okolí, to je ale spíše výmluva těch, kteří nejsou schopni a ochotni myslet na zadní vrátka a budoucnost.

Ačkoli to zní při bližším pohledu nelogicky, lidé raději vsadí na okamžitou spotřebu a jistotu ztráty peněz ve formě zaplacených úroků, než aby investovali a měli možnost si na budoucí spotřebu vydělat. Z dlouhodobého hlediska je rozdíl mezi zaplacenými úroky z úvěru a vydělanými výnosy z investice stále více markantní. Svou roli totiž hraje složený úrok. Ten v případě úvěru pracuje proti klientovi, což se s délkou úvěru ještě více zhoršuje. Naopak při investování je složený úrok, neboli výnos z výnosů, největším přítelem investora.

Složený úrok: dobrý sluha, ale zlý pán

Banky sílu složeného úroku velmi dobře znají, a proto jim nedělá problém půjčovat velké částky na velmi dlouhou dobu. Jsou ochotny půjčovat lidem i přes nemalé riziko nesplácení úvěrů ze strany svých klientů, protože se jim to stejně vyplatí.

Stejně tak by měli investoři přistupovat ke svým investicím. Žádná investice, která má potenciál přinést investorovi zajímavý zisk, není bez rizika. Toto riziko je však možné poměrně efektivně snižovat. Pomoci může dlouhý investiční horizont, který na jednu stranu pomáhá investorovi při dosahování stále vyšších výnosů (již zmiňované výnosy z výnosů) a rovněž omezuje vlivy možných korekcí a krátkodobých propadů, kterým se prakticky žádná investice nevyhne. Pomoci může také pravidelná investice, jejíž výhoda se ukáže právě v dobách, které nemají nezkušení investoři rádi a kterými rozumíme poklesy na trzích. Investor v takovém případě nakupuje za „zlevněné ceny“ větší množství cenných papírů za pravidelně investovanou sumu. V očekávaném období růstu je pak vliv následných výnosů ještě výraznější.

Nejlépe je možné vidět vliv složeného úroku na příkladu. Pokud si dnes klient vezme hypotéku na 20 let na sumu 1,5 milionu korun s úrokem 4 % ročně (dnes jsou úroky skutečně nízké a je možné dostat i nižší sazbu, v budoucnu ale úroky zcela jistě porostou), zaplatí celkovou sumu 2 181 530 korun. Půjčenou sumu tak přeplatí o 681 530 korun, tedy více než o třetinu, což je měsíčně 2 840 korun. Při době splácení 30 let se celková zaplacená suma navýší na 2 578 043 korun. To znamená, že půjčenou sumu přeplatí o více než milion korun. Měsíčně tak zaplatí navíc 2 995 korun. U spotřebitelského úvěru na sumu 100 000 korun a dobu 5 let, při úrokové sazbě 13,4 %, zaplatí klient celkově 137 760 korun. I v tomto případě přeplatí půjčenou sumu o více než třetinu. K tomu je nutné samozřejmě připočítat další poplatky, které za vyřízení úvěru klient zaplatí a mezi něž patří pojištění úvěru nebo poplatky za jeho vyřízení a vedení.

Při spoření, resp. investování, hraje složený úrok ve prospěch klienta. To můžeme vidět v následujících tabulkách, v nichž je uvedené zhodnocení jednorázové investice 100 000 Kč a pravidelné měsíční investice 1 000 Kč při různé velikosti ročního výnosu a za různou dobu investice.

Počáteční investice Roční výnos 10 let 15 let 20 let
100 000 5 % 162 889 207 893 265 330
100 000 7 % 196 715 275 903 386 968
100 000 10% 259 374 417 725 672 750
100 000 12% 310 585 547 357 964 629
100 000 15% 404 556 813 706 1 636 654

Budoucí hodnota investice 100 000 Kč po 15 letech při výnosnosti 7 % ročně je 276 000 (tj. 105 000 = 15 x roční úrok + 71 000 je úrok z úroků).

Měsíční investice Roční výnos 10 let 15 let 20 let
1 000 5% 158 481 271 890 416 631
1 000 7% 177 403 322 657 526 382
1 000 10% 210 374 419 397 756 030
1 000 12% 235 855 501 039 968 385
1 000 15% 280 191 656 610 1 413 721

Budoucí hodnota měsíční investice 1000 Kč při ročním úroku 7 % nám po 15 letech přinese 322 657 Kč (tj. vložených 180 000 Kč + 142 657 Kč úroků a úroků z úroků).

Pokud by klient platil stejnou sumu, jako přeplácí na hypotéce, tedy kolem 3000 Kč měsíčně, po 30 letech by měl při stejném 4% ročním úroku z investice více než 2,1 milionu korun.

Ideálně bez úvěrů

Mnohým lidem se zdá investovaná tisícovka měsíčně příliš vysoká, tři tisíce za hypotéku už ale neřeší. Když se budeme řídit pravidlem, že člověk by měl investovat alespoň 10 % z pravidelných příjmů, zmiňovaných tisíc korun není pro většinu lidí prakticky žádný problém. U mimořádných příjmů by měla jít na investice většina prostředků, odborníci doporučují investovat 90 %. Chce to jen trochu omezit zbytečné výdaje, myslet více na budoucnost a nenechat se ovlivňovat chytlavými nabídkami předražených úvěrů. Pak je možné existovat i bez nich, což je ideální případ. Pokud si totiž bereme úvěr, ztrácíme nezávislost a stáváme se nesvobodnými.


Na co při investování nesmíme nikdy zapomenout

Na co při investování nesmíme nikdy zapomenout

Úspěch v investování je závislý na vzájemném vztahu mezi cenou a hodnotou a správném pohledu na pohyby kurzů na trzích.

Warren Buffett říká:  „Cena je to co platíte a hodnoto to co dostáváte“.

Proto bychom před každou investicí měli znát přibližnou hodnotu aktiva, které kupujeme  a nákup uskutečnit jen když je hodnota aktiva vyšší než jeho cena. Hodnota se stanovuje jako současná hodnota budoucích peněžních příjmů získaná z tohoto aktiva. Koupě výborného aktiva (nemovitost, akcie) za vysokou cenu není dobrá investice.