Čas jsou peníze

20.5.2013 INVESTOVÁNÍ

Čas jsou peníze neboli čas dělá peníze.

Toto pořekadlo zná každý, ale jen málokdo chápe jeho význam.

Jak může dlouhodobý investor využít čas ve svůj prospěch? Tím, že využívá sílu složeného úroku.

Koruna obdržená dnes nemá stejnou hodnotu jako koruna obdržená v budoucnu. Díky inflaci koruna v budoucnu ztrácí svoji kupní sílu. To je důvod, proč banky a jiní věřitelé požadují při půjčce úrok (odměnu za dočasné poskytnutí kapitálů), jako kompenzaci za ztrátu hodnoty peněz v čase.

Proto, když vložíme peníze do banky na spořící / termínovaný vklad dostaneme v budoucnu jistinu (původní vloženou výši) plus úrok. Násobné půjčení nám přináší násobný úrok (i úroky z úroků), což je podstata složeného úroku. A proto můžeme tvrdit, že čas jsou peníze, neboli čas dělá peníze.

U složeného úroku platí, že 10+10 je 21

Vložíme do banky 100Kč na rok při úroku 10%. Na konci období dostaneme 110Kč.Pokud tam tyto prostředky za stejných podmínek ponecháme další rok, dostaneme na konci druhého roku 121Kč. To je dvakrát roční úrok 10Kč + 1Kč navíc, jako úrok z úroku.

Složený úrok nás v praxi ovlivňuje dvěma způsoby. Buď hraje v náš prospěch, nebo proti nám.

Složený úrok se projevuje pozitivně při dlouhodobém investování, kdy necháme investici pracovat a ona nám přináší i úroky z úroků. (Proto je investování dlouhodobý proces a investice potřebuje čas).

V následujících tabulkách je vidět zhodnocení jednorázové investice 100 000Kč a pravidelné měsíční investice 1 000Kč při různé velikosti ročního výnosu a v různou dobu investice.

Počáteční investice

Roční výnos

10

15

20

100 000

5%

162 889

207 893

265 330

100 000

7%

196 715

275 903

386 968

100 000

10%

259 374

417 725

672 750

100 000

12%

310 585

547 357

964 629

100 000

15%

404 556

813 706

1 636 654

Budoucí hodnota investice 100 000 Kč po 15 letech při výnosnosti 7% p.a. je 276  000 (tj. 105 000 = 15 x roční úrok + 171 000 je úrok z úroků).

Měsíční investice

Roční výnos

10

15

20

1 000

5%

158 481

271 890

416 631

1 000

7%

177 403

322 657

526 382

1 000

10%

210 374

419 397

756 030

1 000

12%

235 855

501 039

968 385

1 000

15%

280 191

656 610

1 413 721

Budoucí hodnota měsíční investice 1000Kč při ročním úroku 7% nám po 15 letech přinese 322 657Kč (tj. vložených 180 000Kč + 142 657Kč úroků a úroků z úroků).

Z toho vyplývá, že čím delší dobu necháme investici pracovat, tím více je konečná částka ovlivněna úroky z úroků.

V roce 1626 koupili Holanďané od indiánů Manhattan za skleněné korálky v hodnotě 24 dolarů. Historie nás učí, že indiáni byli hloupí, protože prodali Manhattan za tak málo. Podíváme-li se na to přes brýle složeného úroku, musíme konstatovat něco jiného. Kdyby indiáni tenkrát investovali těch 24 dolarů na 8% úrok, měli by dnes 120 822 mld. Kč. To je suma, která představuje více než 104 příjmy státního rozpočtu ČR za rok 2012!

Síla složeného úroku je základ veškerého investování.

Albert Einstein nazval složený úrok největším matematickým objevem všech dob. K tomu, abychom využili složeného úroku, musíme být šetrní. Musíme být schopni s financemi hospodařit, nechat své peníze uložené a nechat je růst. Výsledek stojí za to.

Rockefeller řekl o bohatství: „Pokud chcete být opravdu bohatí, musíte nechat své peníze pracovat. Odměna, kterou dostanete za své vlastní úsilí je celkem malá v porovnání s tím co můžete vydělat když pro vás budou pracovat vaše peníze.”

Co to znamená pro nás? Pokud při narození dítěte vložíš 50 000Kč do aktiva, které ročně vydělá 7% p.a. a necháš tam vložené prostředky až do jeho odchodu do důchodu, tak v jeho 65 letech bude mít 4 ,064 milionu Kč.

Koncept síly složeného úroku platí ve většině činností našeho života.

Začínáš se učit cizí jazyk? Učíš se slovíčka, gramatiku a přesto se Ti zdá, že nic neumíš. S rostoucí naučenou bází slovíček a gramatiky začínáš skládáš věty, více vět a komunikuješ. Podobně je to ve sportu. Začínáš a neumíš přepinknout míček přes síť. Kopnout do míče. Bruslit a přitom držet hokejku a ovládat puk. Postupem času díky tréninku, úsilí, píli a vytrvalosti se zlepšuješ a hraješ čím dál líp. To samé je v podnikání. Pro vybudování buzynesu je potřeba tvrdá práce, úsilí, píle, vytrvalost a čas.

Proto využívej sílu složeného úroku. Je to jako se sněhovou koulí při stavbě sněhuláka. Začínáš s malou kuličkou na kterou se postupně nabaluje sníh, až se z ní stává velká koule.