Diverzifikace

Diverzifikace – je to největší mýtus investování?

Co je to diverzifikace? Je to rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot (aktiv). Diverzifikace je základním pravidlem investování: nevkládej vajíčka do stejného košíku. Někteří odborníci dokonce říkají, uložit do co největšího počtu košíků po co nejmíň vajíčkách.

Je to však pravda? Vede diverzifikace k omezení rizika?

Pokud se vyskytne investiční příležitost, kdy mohu koupit korunu za 60 haléřů, proč bych měl do portfolia přidávat další investice, kdy koupím korunu za 80 haléřů, 90 haléřů, nebo dokonce například 110 haléřů?

Je větším rizikem koruna koupená za 60 haléřů, nebo koruna koupená za 110 haléřů?

Dobrých investičních příležitostí je málo. A čím více investic v portfoliu mám, tím více se stávám průměrným. Výborné investice jsou zředěny těmi méně výhodnými, což v konečném důsledku zvyšuje riziko investice.

Proto je dobré soustředit své investice jen do několika málo aktiv – korun koupených za 60 haléřů, než své bohatství rozprostřít mezi desítky možná stovky různých aktiv.

Samozřejmě diverzifikace do různých typů aktiv jako nemovitosti, akcie, dluhopisy, peněžní poukázky je přínosem. Mám spíš na mysli diverzifikace v jednotlivém typu aktiv.

Ti co investují hodnotově, příliš nediverzifikují. Diverzifikace je pro Ty kdo nevědí, co kupují.

“Diverzifikace je ochranou proti nevědomosti. Má velmi malý smysl pro toho, kdo ví co dělá.” Warren Buffett