Můj příběh

Studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě mi dalo kvalitní teoretický přehled toho, jak funguje svět financí. Za profesně nejhodnotnější však považuji tyto své tři pracovní zkušenosti:

Dvanáct let risk managementu pro Českou spořitelnu. Prošel jsem prakticky celým procesem od vyhodnocování podnikatelských záměrů přes schvalování úvěrů až po restrukturalizaci špatných úvěrů.

Za druhou zásadní pracovní i životní zkušenost považuji tři roky strávené na Ukrajině. Kde jsem byl součástí skvělého týmu Erste Bank, který budoval banku na zelené louce.

Třetím nejlepším učitelem se pro mě stal neúspěch. V roce 2013 jsem uvedl na trh hodnotový fond kvalifikovaných investorů. Po roce fungování jsem ho musel uzavřít a vyplatit investory z důvodu nesplnění zákonné podmínky o velikosti fondového kapitálu. Díky této zkušenosti vím, že jsem analytik a ne prodejce. Více přemýšlím o tom, jak dobře zainvestovat a méně o tom, jak shánět investory. To mě přivedlo až k tomu, v čem mohu nabídnout to nejlepší ze sebe.

Následně jsem založil společnost BRODIS FUND a začal se plně věnovat svému koníčku investování místo shánění kapitálu. Našel jsem způsob, jak spojit své odborné znalosti a zkušenosti s tím co mě nejvíc baví. Jsem tu proto, abych uchoval hodnotu vašeho bohatství.