Investiční strategie

Investujeme do hodnotových akcií a dlužných cenných papírů s důrazem na minimalizaci nákladů, pro dosažení atraktivní dlouhodobé výnosnosti. Jsme tady pro Ty, kteří chtějí uchovat a zvýšit hodnotu svého bohatství. Kteří chápou vlastnictví akcií jako vlastnictví podniku a jeho aktiv, které vytváří v čase hodnotu.

Koupí akcie se akcionář stává částečným vlastníkem společnosti. Společnosti, která je vlastníkem výrobních aktiv, která produkuje výrobky nebo služby, díky kterým podnik vytváří hodnotu. Tato hodnota se mění na peněžní tok. Tento peněžní tok je dále investován zpět do podniku (obnova strojů, nemovitostí, rozšiřování výroby, příjem nových pracovníků) aby podnik zůstal konkurenceschopným, nebo je rozdělen akcionářům ve formě dividendy, případně zpětném odkupu akcií.

Naší investiční politikou je hodnotové investování. To vychází ze vztahu mezi cenou a hodnotou. Cena je to co platíme a hodnota to co dostáváme. Snažíme se najít kvalitní akcie, které se momentálně díky neefektivitě na burze a neoblíbenosti dané akcie prodávají pod svou hodnotou. Neumíme však časovat tj. nakoupit dole a prodat nahoře. Často se stává, že cena nakoupené akcie na burze dále padá.

Na investování se díváme jako na dlouhodobý proces. Je to jako, když se zasadí strom. Tak taky peníze se nevydělávají častým nakupováním a prodáváním akcií, měn, komodit (spekulací), ale koupí dobré společnosti za minimálně férovou cenu a nechání času na zhodnocení (vytvoření zisku a zhodnocení generovaných prostředků danou společností). Každý business potřebuje čas, aby vyrostl.