Vznik unikátního spolku KOMPAS

24.1.2018 ŠKOLA ŽIVOTA

Křesťanští podnikatelé a obchodníci se budou od roku 2018 sdružovat v unikátním spolku KOMPAS

Od začátku roku 2018 se podnikatelé, obchodníci či manažeři, které pojí křesťanská víra budou sdružovat v unikátním spolku KOMPAS. Tato nezisková organizace je nástupkyní stejnojmenného neformálního sdružení, které vzniklo v roce 2010. Hlavním cílem nového spolku bude sdílení víry, společných zájmů, zkušeností a budování vzájemných vztahů. Naopak obchod půjde stranou, hlavním pojítkem by měla být především křesťanská víra.

Název nově vzniklého spolku představuje zkratku, která odkazuje k jeho členům. KOMPAS –Křesťanští Obchodníci, Manažeři, Podnikatelé A Samostatně výdělečné osoby. „Hlavním smyslem založení spolku je snaha o prohloubení aktivit křesťanských podnikatelů či manažerů. Zatímco dřívější sdružení bylo spíše neformální skupinou, kterou měly na starosti dvě osoby, současný spolek zakládá 14 podnikatelů, kteří se všichni mohou podílet na jeho dalším směřování,“ řekl jeden ze členů Jiří Jemelka.

Mezi hlavní aktivity spolku budou patřit pravidelná čtvrtletní setkání, které se v roce 2018 budou konat celkem osmkrát, a to v rámci tzv. KOMPAS Clubů. Kromě podnikatelů se na nich objeví vždy zajímavý host. K těmto čtvrtletním KOMPAS Clubům se jako další z několika chystaných aktivit přidají také odborné semináře. Nejbližší z těchto specializovaných seminářů se přitom budou konat už v polovině února v Praze a Olomouci, jejich tématem bude bohatství a investování s investičním stratégem Jaroslavem Hlavicou. Již nyní pak spolek plánuje velkou podzimní konferenci pro podnikatele, které se budou moci účastnit jejich rodiny.

Zapsaný spolek KOMPAS by se rád rozrůstal a to i díky zajímavým impulsům a inspiracím, které svým členům nabízí. Na webu krestanskypodnikatel.cz zájemci najdou mnoho podnětů. Zveřejňují se zde např. i rozhovory s křesťanskými podnikateli o jejich cestě k podnikání, o vztahu k církvi, víře či rodině. „Chceme, aby byl tento v Česku unikátní spolek hodnotným zdrojem informací, motivace, trendů a idejí pro křesťany v otázkách podnikání a duchovního života. Ačkoliv je KOMPAS společenstvím křesťanů katolíků, tvořit ho s námi může každý podnikatel, manažer či obchodník, pro kterého je Ježíš autorita, které naslouchá. Je zkrátka otevřený všem,“ uzavřel Jiří Jemelka.

O zapsaném spolku KOMPAS 

KOMPAS z.s. je neziskovou organizací sdružující křesťanské obchodníky, manažery, podnikatele a samostatně výdělečné osoby. Spolek vznikl v roce 2018 jako nástupnická organizace do té doby neformálního stejnojmenného sdružení. Jeho posláním je podpořit křesťanské nebo křesťansky smýšlející podnikatele v jejich byznysu a zároveň jim poskytnout podporu, vedení a duchovní formaci. Spolek pro své členy pořádá pravidelná setkání v Praze a Olomouci, jednou za rok pak také organizuje výjezdní konferenci. Více se můžete dozvědět na www.krestanskypodnikatel.cz/