Disciplína: ukazuj, že Ti záleží

31.1.2017 ŠKOLA ŽIVOTA

Disciplína: ukazujte, že vám záleží

Lou Holtz (Vítězná cesta)

Jedno slovo, kterým mne často popisují jako trenéra je „autoritář“. Lidé to berou jako hanlivý komentář, a já bych snad měl také. Ale myslím si, že je to kompliment.

Nejsem si vědom toho, jak bych mohl být úspěšný rodič, učitel, trenér nebo manažer bez pochopení důležitosti disciplíny.

Bohužel někteří lidé přirovnávají autoritáře k osobě bez lásky, porozumění a skutečného znepokojení pro své děti, studenty nebo hráče. Nic není dál od pravdy.

Je potřeba mnohem více úsilí, organizace a závazku poskytnou disciplinované prostředí, kde si lidé mohou vychutnat úspěch a získat důvěru.

Nespojuj disciplínu s obtěžováním. Disciplína plodí úspěch. Obtěžování plodí opovržení. Pokládám tři otázky: Udělá je to lepším člověkem? Lepším studentem? Nebo lepším atletem? Pokud je odpověď ano, tak je to disciplína. Pokud je odpověď ne, pak je to obtěžování. Pokud se pokoušíš vynutit určitá opatření, která dokážou, že jsou pod kontrolou, nemáš šanci dosáhnout úspěchu a dělají obrovskou medvědí službu zaujatým jedincům.

Důležitá věc, která je potřeba vysvětlit rozvíjejícím se lidem je, že život je otázkou volby. Bůh nám dal sílu myslet, milovat, vytvářet, snít, plánovat, představovat si a vybírat si. Věřím, že největší moc, kterou máme je moc si vybrat. Volby mají důsledky, a jakmile pochopíme důsledky určitých voleb, rozvoj a úspěch bude jistě následovat se stejnou konzistencí, jako že východ slunce následuje po západu slunce.

Když se rozhodneš neučit se na písemku, v podstatě jsi se rozhodl nenapsat ji. Pokud dostaneš pětku, obviňuješ z toho učitele, který prosadil tvou volbu, kterou jsi udělal. To platí i pro naše děti.  Pokud naše děti nechtějí dělat domácí práce během týdne. Tak také pochopí, že se rozhodli strávit víkend bez přístupu k telefonu a svým kamarádům. To vás může bolet, vidět je nešťastné, při domácím vězení v jejich pokoji, ale bylo to jejich rozhodnutí ne vaše.

Opravdu nemám rád suspendování fotbalového hráče, protože nejsem trenérem, abych se zbavoval lidí, ale abych je zachránil. Vždy jim řeknu, jaké mají volby a co musí udělat, abych je vzal zpátky do týmu. Když prosazuji jejich rozhodnutí, snaží se donutit mě k tomu, abych přehlédl jejich jednání, slibují, že se to už nestane. Zatímco soucit Vás bude svádět k tomu, aby jste jejich jednání prominuli, zkušenost mi říká, že by to byla chyba.

Minulý rok jsem se s jedním atletem tak rozčílil, že jsem mu řekl, že si bude muset vybrat a chodit do třídy, na akademická setkání atd. Pokud to neudělá, vybere si suspendaci z našeho týmu. Dal mi slovo, že se změní a já jsem mu dal své slovo, že když to neudělá, vyřadím ho z týmu. Nedodržel svůj slib. Když jsem mu řekl, že je suspendován na jeden semestr, prosil o další šanci. Řekl jsem mu, že nedodržel své slovo, a já své dodržím. Je nespravedlivé od člověka, který nedodržel své slovo, nutit mě abych nedodržel slovo své.

Rozdíl mezi dnešními sportovci a sportovci před 25 lety je ten, že dnes každý mluví o svých právech a privilegiích, zatímco před 25 lety lidé mluvili o svých povinnostech a odpovědnosti. Jako vedoucí mám povinnost, aby si lidé uvědomili, že nemají právo ohrozit šance druhých na úspěch.

Na závěr mi dovolte uvést příklad dvou mladých mužů, kteří dostali nové štěně. První muž miloval svého psa a zasypal ho láskou a náklonností. Cokoliv pes udělal, bylo v pořádku. Nebyly tam žádné restrikce k novému štěněti.

Druhý mladík také miloval své štěně. Ale protože je miloval, tak mu dal utahovací obojek. Kdykoliv pes udělal něco, co neměl, obojek zapracoval. Netrvalo dlouho a pes si uvědomil, že existují určitá omezení v jeho svobodě. Po roce mladík sundal svému psovi vodítko a dal mu větší volnost. Pes běhal po okolí a všichni ho měli rádi. Důvod pro sundání obojku byl ten, že majitel věděl, že pes bude poslouchat jeho příkazy. Nebude kousat, ničit a zneužívat svou svobodu. Pochopil co je a není tolerováno.

První muž, který zahrnoval svého psa jen láskou, nemůže psovi povolit žádnou svobodu, protože nebude poslouchat žádné příkazy, nepochopí, že existují určitá omezení, co je a není tolerováno.

Chcete utahovací obojek na rok, takže si můžete užít svobody po zbytek života, nebo rozmazlování a nikdy nebýt svobodný?

Stejný příklad platí pro naše děti a sportovce. Jen se snažím je připravit na žití úspěšného a šťastného života, který začíná disciplínou.