Cena akcií versus obchodní realita

30 velkých myšlenek Seth Klarmana z jeho knihy Margin of Safety, jež se stala klasikou hodnotového investování. Tato kniha je vyprodaná a její nové výtisky se prodávají na internetových knihkupectvích za 3 000 – 5000 dolarů.

Myšlenka č. 6: Cena akcií versus obchodní realita

Louis Lowenstein nás varoval jak si nepoplést opravdový úspěch v investování se zrcadlem úspěchu na akciovém trhu.

Fakt, že cena akcií stoupá, neznamená, že podkladovému byznysu se daří nebo že zvýšená cena akcie je odůvodněná odpovídajícímu zvýšení hodnoty podkladového aktiva. Rovněž pokud padá cena tak se to samo nezbytně nemusí odrážet v nepříznivém vývoji byznysu nebo ve zhoršení kvality podniku.

Pro investory je životně důležité rozpoznat kolísání ceny akcií od základní reality hodnoty byznysu. Pokud všeobecná tendence pro kupování je zplodit více nákupů a prodeje uspíší více prodejů, investoři musí bojovat proti tendenci kapitulovat před tržními silami.

Nemůžete ignorovat trh  – ignorování zdroje investičních příležitostí by byla chyba, ale Vy musíte myslet samostatně a nedovolit trhu, aby Vás řídil.

 


Největší nepřítel investora

30 velkých myšlenek Seth Klarmana z jeho knihy Margin of Safety, jež se stala klasikou hodnotového investování. Tato kniha je vyprodaná a její nové výtisky se prodávají na internetových knihkupectvích za 3 000 – 5000 dolarů.

Myšlenka č. 3: Největší nepřítel investora

Pokud by investoři uměli předpovědět budoucí směr trhu, tak by si samozřejmě nevybrali to, že by byli hodnotovými investory. Pokud cenné papíry neustále stoupají, hodnotový přístup je obvykle hendikepem. Neoblíbené cenné papíry mají tendenci růst méně než ty, které jsou veřejně oblíbené. Pokud se trh stává plně oceněný na jeho cestě k nadhodnocení, hodnotovým investorům se opět daří špatně, protože prodávají příliš brzy.

Nejpříznivější čas kdy být hodnotovým investorem, je doba kdy trh padá. Tehdy se riziko poklesu bere v úvahu a investoři dříve se starající jen o to co pozitivního se může stát, trpí následky ztraceného optimismu. Hodnotový investoři investují s bezpečnostním polštářem, který je chrání proti velkým ztrátám při poklesu trhů.

Ti, kteří umí předvídat pohyby trhů by se měli plně zúčastnit, včetně nákupu za vypůjčené peníze (margin), když trhy stoupají a vystoupit z něj předtím než trh začne klesat. Naneštěstí hodně investorů uplatňuje tyto strategii, aby předvídali směr trhu, než že ve skutečnosti tuto schopnost ovládají. (Sám jsem se s nikým takovým nesetkal).

Těm z nás, kteří vědí, že nemohou přesně předpovědět pohyby cen cenných papírů, je doporučeno zvážit hodnotové investování, bezpečnou a úspěšnou strategie ve všech investičních prostředích.

 

 


Investiční principy Waltera Schlosse

Faktory, které jsou potřebné k tomu, abychom vydělali na burze peníze. Faktory, které sestavil Walter Schloss úspěšný hodnotový investor.

 

1/ Cena je nejdůležitější faktor ve vztahu k hodnotě.

2/ Pokus se stanovit hodnotu společnosti. Pamatuj si, že podíl akcií reprezentuje část byznysu a nejde pouze o kousek papíru.

3/ Používej účetní hodnotu jako počáteční bod ke stanovení hodnoty podniku. Ujisti se, že dluhy se nerovnají 100% hodnotě vlastního kapitálu. (Hlavní a přebytečný pro běžné akcie).

4/ Buď trpělivý. Akcie nestoupají okamžitě.

5/ Nedbej na různé tipy a nenakupuj pro rychlý zisk. To nechej na profesionálech, pokud mohou. Neprodávej kvůli špatným zprávám.

6/ Neměj obavy, že jsi sám, ale buď si jistý, že tvůj úsudek je správný. Nemůžeš si být na 100% jistý, ale zkus zjistit, kde máš slabé místo ve svém myšlení. Kupuj při poklesu a prodávej při růstu.

7/ Jak se jednou rozhodneš, měj ve svém přesvědčení kuráž.

8/ Měj vlastní filozofii investování a snaž se ji následovat. Výše uvedené jsem shledal úspěšným.

9/ Neprodávej příliš rychle. Pokud akcie dosáhnou určité ceny, o které si myslíš, že je dobrá tak potom můžeš prodávat, ale často protože akcie jdou nahoru o 50%, lidé říkají, aby si prodal akcie a realizoval svůj zisk. Ale předtím než začneš prodávat pokus se znovu přehodnotit tu společnost a zjistit kde se akcie prodávají ve vztahu k její účetní hodnotě. Uvědom si jakou má burza úroveň. Pokud jsou výnosy nízké a PE poměr vysoký.  Pokud akcie historicky stoupají. Jsou lidé optimističtí a tak dále?

10/ Pokud kupuješ akcie, je užitečné nakupovat je za podobnou cenu, jaké bylo minimum v předešlých letech. Akcie může jít tak vysoko jako 125 a potom poklesnout na 60 a Ty si myslíš, že je to atraktivní. Před třemi lety se však akcie prodávaly na 20, což ukazuje, že je zde nějaká zranitelnost.

11/ Zkus kupovat aktiva ve slevě než kupovat výnos. Výnosy se můžou v krátké době dramaticky změnit. Aktiva se obyčejně mění pomalu. Musíš o společnosti vědět více, pokud nakupuješ zisky.

12/ Poslouchej návrhy od lidí, které respektuješ. To však neznamená, že je musíš akceptovat. Pamatuj, že jsou to tvoje peníze a všeobecně je těžší peníze udržet než je vydělat. Jak jednou o peníze přijdeš, je těžké je vydělat zpět.

 13/ Snaž se, aby tvé emoce neovlivňovaly tvé rozhodnutí. Strach a chamtivost jsou pravděpodobně nejhorší emoce, které máme ve spojení s nákupem a prodejem akcií.

 14/ Pamatuj na složený úrok. Například, pokud vyděláš 12% ročně a investuješ ty peníze zpět, během šesti let svoje peníze zdvojnásobíš, s vyloučením daní. Pamatuj na pravidlo 72. Tvá míra návratnosti na 72 Ti ukáže počet let, kdy zdvojnásobíš své peníze.

 15/ Preferuj akcie nad dluhopisy. Dluhopisy budou limitovat tvé zisky a inflace bude snižovat tvou kupní sílu.

 16/ Dávej pozor na zadlužení (investování na úvěr). Může jít proti tobě.


Walter Schloss

Walter J. Schloss (August 28, 1916 – February 19, 2012) byl americký hodnotový investor, pozoruhodně disciplinovaný díky Grahamově škole. Zemřel na leukémii v 95 letech.

Schloss nevystudoval vysokou školu. V roce 1934, v jeho 18 letech, začal pracovat na Wall street. Navštěvoval investiční kurzy Grahama na New York Stock Exchange institute. A nakonec začal pracovat pro Graham-Newman Partnership. V roce 1955 založil vlastní investiční firmu (spravoval peníze 92 investorů). Průměrný dosažený složený výnos portfolia v období čtyř a půl dekády dosáhl 15,3% p.a.

Waren Buffett ho nazval jedním ze Superinvestorů v Graham a Doddsville a řekl o něm:

„Znal jak identifikovat cenné papíry, které se prodávají značně pod svou vnitřní hodnotou pro soukromého vlastníka. A to dělal. Vlastnil podstatně víc akcií než já a byl méně zaměřený na základní rysy podniku. Neměl jsem na něj moc vliv. A to byla jedna z jeho silných stránek: nikdo na něj neměl moc vlivu.“

 

Výběr citátů Waltera Schlosse:

Trh je velmi emotivní místo, které apeluje na strach a chamtivost

Snažte se, ať vaše emoce neovlivňují váš úsudek

Lidé nemají rádi věci, které nejsou v oblibě

Management, víš, často myslí jen na sebe.

Musíš investovat takovým způsobem, který je pro tebe komfortní

Vymysli jednoduchou strategii, ať můžeš v noci spát.

Nikdy neprodáš nahoře a nekoupíš dole.

Prodej je nesnadný. To je nejhorší. Je to nejtěžší věc ze všeho.

Výnosy se mohou změnit dramaticky, Aktiva se obvykle mění pomalu.

Moje práce bylo najít takové akcie, které jsou podhodnoceny

Pokud akcie padá, chceme koupit víc

Některé typy akcií se analyzují jednodušeji než jiné

Pokus se koupit aktiva se slevou, než kupovat výnos

Kupuj akcie, jejichž výhled není dobrý

Naše průměrná doba držení je čtyři roky.

Nikdy skutečně pořádně neznáš akcie, dokud ji nevlastníš

 


Investiční chyba 7: Spořit na důchod je životní chyba

V tisku se objevují články o spoření na důchod. Jak je to výhodné a dobré si spořit na důchod. Bohužel to není pravda.

Spoření je pravidelné ukládání peněz na bankovní /spořící účet. Prostředky vložené na takové účty jsou prakticky bez rizika (pojištěny státem) a jsou úročeny předem stanovenou úrokovou sazbou. Tak si říkáme jak je to dobré. Úroková sazba je však nižší než je inflace. Proto dlouhodobé spoření snižuje kupní silu vložených prostředků. Rizikem je znehodnocení úspor. Inflace nám znehodnotí hodnotu naspořených prostředků a v budoucnu si za ně koupíme méně, než kdybychom peníze utratili hned. Proto by spoření mělo být určeno jen pro splnění krátkodobých, maximálně střednědobých cílů.

Na důchod je potřeba dlouhodobě investovat. Využít sílu složeného úroku. Jedině to nás ochrání od snížení kupní síly vložených prostředků. Nechat investované peníze pracovat za nás. Ne nadarmo se říká: „Čas jsou peníze“ .

Následující tabulka nám ukazuje rozdíl mezi spořením 1 000 Kč měsíčně při průměrné úrokové sazbě 2,5% ročně a investováním 1000 Kč měsíčně při dosažení výnosu 7% ročně po dobu 30 let.

počet let 10 20 25 30
Investování (7% pa) 174 094 523 965 1 003 002 1 227 087
Spoření (2,5%) 136 456 311 623 417 042 536 483
Vložené peníze 120 000 240 000 300 000 360 000
Investování vs. Spoření 37 639 212 343 585 960 690 605

Na konci 30 letého období naspoříme částku 536,5 tis. Kč (1,49 násobek vložených prostředků) při 2,5% ročním úroku, avšak investováním při 7% ročním výnosu dosáhne hodnota našich investic 1,227 mil Kč, tedy 3,4 násobek vložených prostředků. Síla složeného úroku je základ investování a pomáhá dělat velké divy i z malých vložených částek v dlouhodobém investičním horizontu.

Proto dlouhodobě investujte, nespořte. Využijte sílu složeného úroku, o kterém Einstein napsal, že je to sedmí div světa.


Superinvestoři z Graham and Doddville

The Superinvestors of Graham-and-Doddsville je článek napsaný Warrenem Buffettem na podporu hodnotového investování, zveřejněný na podzim roku 1984 v časopise Columbia Business School Hermes. Článek vychází z projevu proneseného na Columbia University School of Business dne 17. května 1984 na počest 50. výročí vydání knihy Security analysis (Analýza cenných papírů) Benjamina Grahama a Davida Dodda.

Přednáška a článek zpochybnily myšlenku, že akciové trhy jsou efektivní prostřednictvím studia devíti úspěšných investičních fondů generujících dlouhodobý výnos nad tržní index. Všechny tyto fondy byly řízeny absolventy Benjamina Grahama, používající různé investiční taktiky, vycházející však ze stejné "Graham-and-Doddsville" strategie hodnotového investování.

Odkaz  na článek v originále najdete zde


The Outsiders

Autor: William N. Thorndike, jr.                                                                              Vydal: Harvard Business review  2012

Příběh osmi vynikajících generálních ředitelů, kteří ignorovali zaběhlé moudrosti své doby a k dosažení pozoruhodného a trvalého úspěchu použili stejných principů.

 

Kdo je podle Vás nejlepší CEO posledních padesáti let?

 

 

Jack Welsh?

 

 

Chyba!

 

Odpověď na otázku najdete v knize The Outsiders. Kniha je povinná četba pro všechny ředitele podniku, aby si uvědomili, co je nejdůležitější pro řízení jejich podniku. Oblast, na kterou se mají nejvíce zaměřit. A tou oblastí je Alokace kapitálu. Ta určuje kdo je vítěz a kdo poražený.


Esej Warrena Buffetta: Lekce pro korporátní Ameriku

The essay of Warren Buffett: Lessons for Corporate America

Autor: Warren Buffett

Vybral, uspořádal a představil: Lawrence A. Cunningham

Vydal: Carolina Academic Press /Second edition/ 2008

 

Zkušení čtenáři dopisů akcionářům Berkshire Hathaway psaných Warrenem Buffettem už zjistili, že tam najdou cenné informace pro své vzdělání.  Dopisy prostými slovy vystihují všechny základní principy řízení společností a obchodních praktik. Např. manažeři a investice, oceňování společností nebo správné používání finančních informací. Tato psaní jsou široká rozsahem a plná moudrosti.

Tato kniha napsaná univerzitním profesorem seřazuje tyto cenné informace do tematických celků a přináší tak ucelený pohled legendárního investora široké veřejnosti. Tato kniha by měla být povinnou literaturou nejen pro všechny investory, ale i manažery.


Nová Buffettologie

Autor: Mary Buffett s David Clark                            Vydal: GRADA 2012

Tato kniha seznamuje čtenáře s investiční strategií Warrena Buffetta. V knize jsou přiblíženy postupy a kritéria, na základě kterých Buffett vybírá akcie do svého portfolia. Uváděny jsou četné konkrétní příklady se skutečnými hodnotami, srovnává s fundamenty akcií, do kterých by naopak neinvestoval. Buffett zde představuje svůj koncept "trvale udržitelné konkurenční výhody" a pojetí akcie jako dluhopisu s proměnlivou úrokovou sazbou. Tato kniha je povinnou literaturou pro každého hodnotového investora.


BRODIS FUND, s.r.o.

Jarek Hlavica založil novou společnost BRODIS FUND, s.r.o dle § 15 ZISIF, která nepodléhá dohledu ČNB a je určena kvalifikovaným investorům. Není určena veřejnosti.

BRODIS FUND provádí správu srovnatelnou s obhospodařováním, se zaměřením na nízkonákladovost a hodnotově zaměření investic.