Jak se dívat na volatilitu trhu OKEM dlouhodobého investora?

8.7.2013 INVESTOVÁNÍ

Odpověď na tuto otázku najdeš v knize Inteligentní Investor od Benjamina Grahama. A taky v Nové Buffetologii, kde najdeš jak se s touto teorií seznamoval Warren Buffet nejuznávanější investor posledních desítek let.

V oceňování akcií je trh přesný téměř vždy. Miliony nakupujících a prodávajících, jež se dohadují na ceně, udělají v průměru při oceňování společností nevšedně dobrou práci. Někdy se to ale nepovede a cena není úplně správná. Čas od času je dokonce naprosto chybná. A právě v těchto chvílích musíte porozumět Grahamovu obrázku „pana Trha“. Pravděpodobně té nejlepší metafory, která byla použita k vysvětlení toho, jak může docházet k chybnému ocenění akcií.

Maniodepresivní pan Trh akcie vždy neoceňuje způsobem, který by odhadce nebo soukromý investor použil pro ocenění podniku. Místo toho je pan Trh ochoten při růstu cen zaplatit za akcie více, než činí jejich objektivní hodnota. Když akcie směřují dolů, nemůže se dočkat, že se jich zbaví za cenu, jež je hluboko pod jejich skutečnou hodnotou.

Když Benjamin Graham učil Warrena Buffeta krátkozrakosti akciového trhu navrhnul mu, aby si představil, že spolu s partnerem panem Trhem vlastní napůl báječný a malý podnik.

Pan Trh vynikal zajímavým charakterovým rysem, díky němuž viděl svůj podnik jen z té zdravé a silné stránky. V tuto chvíli propadal nadšení nad celým světem. A to včetně budoucích plánů svého podniku. V jiné dny se zase nemohl vymanit z dřívějších negativních výsledků podniku a v důsledku toho propadal hlubokého pesimismu ve vztahu k celému světu i k blízké budoucnosti samotného podniku.

Pan Trh měl ještě jeden zajímavý vrtoch. Každé ráno se vám snažil prodat svůj podíl ve svém podniku. V ony optimistické dny nasadil ceny pěkně vysoko. Naopak při chmurných dnech kótoval prodejní cenu nízko a jen doufal, že od něj tento pochmurný podnik převezmete.

A další věc. Panu podniku nevadí, když si jej nevšímáš. Objeví se každé ráno ať je hezky nebo prší, vždy připraven ti prodat svou půlku podniku za cenu, která se odvíjí výhradně od jeho psychického rozpoložení. V klidu jej můžete ignorovat nebo jeho nabídku přijmout. Bez ohledu na to, jak se zachováš, zde zítra bude znovu a s novou nabídkou.

Pokud usoudíš, že je dlouhodobá perspektiva vašeho podniku dobrá a budeš chtít vlastnit celých 100%, kdy přijmeš nabídku pana Trha k převzetí jeho podniku? Ve dnech kdy nasadil ceny vysoko? Nebo ve dnech kdy kótuje cenu nízko?

Graham přidal ještě jednu důležitou radu. Pan Trh je zde aby nám pomohl vydělat a ne aby nám radil. Proto by tě měla zajímat vždy jen cena, za jakou kótuje a ne jak o hodnotě podniku uvažuje. Ve skutečnosti by tě mohlo naslouchání jeho nevypočitatelnému úsudku finančně zruinovat. Buď bys propadl stejně bláznivému nadšení a koupil podnik za přemrštěnou cenu nebo bys ve svém pesimismu promarnil výhodnou koupi neopodstatněně nízké kotace Pana Trha.

Povolil bys ochotně úředně uznanému bláznovi, aby k tobě minimálně pětkrát do týdne zašel, jen aby ti řekl, že by ses měli cítit přesně tak, jak se cítí právě v tu chvíli on? Souhlasil bys s tím, že budeš v dobré náladě a euforii jen proto, že je takový on? Nebo naopak by ses cítil mizerně jen proto, že si myslí, že bys ses tak měl cítit? Samozřejmě, že ne. Trval bys na svém právu mít svůj duševní život pod kontrolou.  Založen na svých vlastních zážitcích a názorech. Avšak když se dostaneš do finančního světa, miliony lidí si nechá od pana Trha ochotně poradit, jak se mají cítit a co mají dělat. Bez ohledu na zjevný fakt, že pan Trh se čas od času chová jako naprostý blázen.

Inteligentní investor by neměl pana Trha zcela ignorovat. Místo toho by s ním měl obchodovat. Ale jen do té míry, do které bude toto obchodování vyhovovat jeho záměrům. Práce pana Trha spočívá v tom, že vám nabízí ceny, tj. kurzy akcií. Tvůj domácí úkol pak spočívá v tom, že si musíš přebrat, zda podle těchto cen budeš nějak jednat. Nemusíš s ním obchodovat jen proto, že tě o to neustále žádá. Tím, že panu Trhovi znemožníš, aby se stal tvým pánem, z něj uděláš svého sluhu.

Jak se na volatilitu dívá jeden z nejlepších hodnotových investorů Seth Klarman najdeš v článcích Cena akcií versus obchodní realita a Nehledej rady od pana Trha.