— Umění investovat

Proč investovat?

Proč investovat?

Hlavním důvodem je zodpovědnost. Vzít do vlastních rukou zodpovědnost za svůj život, své finanční záležitosti:

  • „Nezáviset na jednom zdroji příjmu, vytvořit si investováním druhý zdroj“ Warren Buffett
  • Zajištění prostředků na pokojné stáří
  • Uchování bohatství pro příští generace

Jakou roli při investování hraje čas najdete?

Čas jsou peníze

0 comments
Submit comment