Nehledejte rady od pana Trha

22.4.2021 INVESTOVÁNÍ

V následujících blozích rozebíráme 30 velkých investičních myšlenek Seth Klarmana z jeho knihy Margin of Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor

5: Nehledejte rady od pana Trha (Mr. Market)

Někteří investoři  – ve skutečnosti spekulanti – milně hledají investiční rady u pana Trha.

Pozorují ho, a když stanoví nízkou cenu za cenný papír, nedbají jeho iracionality, spěchají prodat své cenné papíry a ignorují stanovení své vlastní hodnoty tohoto prodávaného aktiva. Jindy ho zase vidí stanovit vysokou cenu, důvěřují jeho vedení a nakupují za vysoké ceny, jako by pan Trh věděl více než oni.

Skutečností je to, že pan Trh neví nic, je produktem společných kolektivních investic tisíců kupujících a prodávajících, kteří nejsou vždy motivování investičními fundamenty.

Emocionální investoři a spekulanti nevyhnutelně přijdou o peníze; investoři, kteří využijí periodické iracionálních období pana Trha, mají dobrou šanci být dlouhodobě úspěšnými.

Jak se dívat na pana Trha okem investora najdeš ve dřívějším blogu zde.