Jsou peníze špatné?

15.4.2021 Bible

Jsou peníze špatné?

Hodně lidí si myslí, že peníze jsou špatné a jsou původcem všeho zla tady na zemi. Že bez peněz by bylo mnohem líp.

Jak to tedy s těmi penězi je?

Odpověď najdeme v Bibli, která je takovým jízdním řádem, souborem pravidel pro naplněný život. Skrze Bibli k nám promlouvá Pán Bůh.

A k údivu tam nikde nenajdete, že peníze a bohatství jsou sami o sobě špatné.

Místo toho tam je:

Kořenem všeho zla je láska k penězům                   1. Tim 6,10

Kdo miluje peníze, penězi se nenasytí, kdo miluje hojnost, tomu to nevynáší: i to je marnost.   Kaz 5,9

Pokud je bohatství tvým bohem a peníze jsou středobodem a cílem tvého života, tak je to špatně. Peníze nejsou zajištěním života, ani zdrojem štěstí. Naproti tomu správným využíváním peněz a bohatství můžeš vykonat hodně dobra a žít radostný a naplněný život.

Bohatství i peníze jsou indiferentní. Nejsou ani dobré ani špatné, jsou neutrální a záleží jen na tom, jak jsou využívány.

Je to jako s kuchyňským nožem. Sám o sobě není ani dobrý ani zlý. Záleží jen na použití. Můžeš s ním uvařit velmi chutné a lahodné jídlo. Na druhou stranu s ním můžeš někoho zabít. Záleží na použití.

Bohatství je velký Boží dar a záleží na tom, jak je využíváno.

Příště si povíme něco o dluzích. Divím se kolik lidí u nás je předlužených, v exekucích a zápasí s finanční nouzí. A je to jen tím, že neznají a nedodržují Boží slovo, Bibli. Pokud se chceš dozvědět více již teď, můžeš začít knihou Přísloví a Sirachovec.