Co nám Bible říká o dluzích?

22.5.2021 Bible

Boháč ovládá chudé,

dlužník je otrokem věřitele.   Př  22,7

 

Bohatství bývá výkupným za život člověka,

ale chudý na výtku nedbá.   Př 13,8

(paralelu najdeme v bajce o ševci a bankéři. Morální ponaučení této La Fontainovy bajky tkví v tom, že dokud žil švec chudý, mohl si dovolit na bankéře nedbat, jakmile od bankéře přijal peníze, stal se na něm závislým a někdejší svobodu ztratil).

 

Lepší je málo spolu s bázní Jahva;

než bohatá pokladnice spolu s neklidem. Př 15,16

 

Na co má hlupák v rukou peníze?

Na koupi moudrosti? Na to on nestačí.  Př 17,16

 

Hlavní myšlenkou tedy je, že při zadlužování se stávám nesvobodným.

 

Půjčka

Kdo půjčuje svému bližnímu, koná skutek milosrdenství,

kdo mu přichází na pomoc, zachovává přikázání.

Uměj půjčit svému bližnímu, když je v nouzi;

sám pak vracej ve správný čas.

Dodržuj své slovo, bližní ať se na tebe může spolehnout,

a vždy nalezneš, co potřebuješ.

Mnozí pokládají půjčku za něco, co jim spadlo do klína,

a uvádějí ty, kdo jim pomohli, do tísně.

Leckdo než dostane, líbá věřiteli ruce,

pokorně mluví o jeho bohatství.

V den splatnosti věc protahuje,

vyrovnává se stížnostmi,

svaluje vinu na okolnosti.

Lze se vyrovnat? Věřitel dostane sotva polovinu svých peněz,

a může se pokládat za šťastného.

V opačném případě o své peníze přijde

a bude mít, aniž si to zaslouží, navíc nepřítele,

jenž se vyrovnává kletbami a nadávkami

a jenž splácí urážkami místo poklonou.

Není zloby v tom, že mnozí lidé odmítají půjčovat,

oni nestojí o to, aby byli proti své vůli obráni.     Sir 29,1-7

 

 

Má krátký rozum, kdo dá ruku

a zaručí se za svého bližního.     Př  17,18

 

Vezmi mu šaty, protože se zaručil za cizince,

ve prospěch neznámých, vezmi od něho zástavu!     Př 20,16

 

Nebuď mezi těmi, kdo dávají ruku,

kdo se zaručí za dluhy;

nebudeš-li mít čím zaplatit,

vezmou ti lože, jež máš pod sebou.               Př  22,26-27

 

Záruky

Dobrý člověk se zaručuje za svého bližního;

kdo ho nechává na holičkách, ztrácí všechen stud.

Nezapomínej na služby svého ručitele,

dal za tebe svůj život.

O dobrodiní svého ručitele nedbá hříšník,

na toho, kdo ho zachránil, nevděčník zapomíná.

Ručení přivedlo na mizinu mnoho šťastných lidí

a zmítalo jimi jako mořské vlny.

Vypovědělo mocné muže ze země

a ti pak bloudili u cizích národů.

Zlovolník, jenž spěchá s ručením

a slídí po zisku, spěchá k odsouzení.

Přispěj bližnímu na pomoc, jak jen můžeš,

a dej pozor, abys neupadl.                      Sir 29,14-20

 

 

Divím se kolik lidí u nás je předlužených, v exekucích a zápasí s finanční nouzí. A je to jenom proto, že neznají a nedodržují Boží slovo, kterým k nám náš Pán promlouvá skrze Bibli. Příště o tom, co najdeme v Bibli o investování. O tom, kdo je nejlepší investorem všech dob.