Hodnotové investování není snadné

30 velkých myšlenek Seth Klarmana z jeho knihy Margin of Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor

Myšlenka č. 1: Hodnotové investování není snadné

Hodnotové investování vyžaduje hodně tvrdé práce, velmi přísnou disciplínu a dlouhodobý investiční horizont. Jen málo lidí je ochotno věnovat dostatek času a úsilí a jen malému zlomku z nich se to podaří (mají na to buňky).

Jako většina studentů základní školy si někteří investoři pamatují jen pár vzorců nebo pravidel a myslí si, že tomu rozumí (a jsou kompetentní), ale ve skutečnosti neví, co dělají. Pro dosažení dlouhodobého úspěchu na finančních trzích a v ekonomice nestačí jen sledovat pár pravidel.

Ve světě investic se příliš mnoho věcí mění příliš rychle a právě tento přístup vede k úspěchu. Místo toho, aby porozuměli, z jakého důvodu jsou pravidla oceněna, proč pracují, když tomu tak je a ne, když tomu tak není. Hodnotové investování není koncept, který by se měl postupně učit a aplikovat v průběhu času. Je bud´ hned přijat a absorbován, nebo není nikdy přímo naučen/ používán.

Hodnotovému investování je jednoduché porozumět, ale jeho realizace je obtížná. Hodnotoví investoři nejsou super sofistikovaní analytičtí géniové, kteří vytváří a aplikují složité aplikované modely, aby našli atraktivní příležitosti nebo posoudili skutečnou hodnotu.

Složitou částí je disciplína, trpělivost a rozhodnutí (úsudek). Investoři potřebují disciplínu, aby se vyhnuli neatraktivním příležitostem, trpělivost, aby počkali na správnou příležitost a také úsudek, aby věděli kdy je čas jednat.