Peníze nepřinášejí štěstí

31.12.2021 Bible

Peníze nepřinášejí skutečné štěstí. Život nestojí na penězích. Stojí na víře. Na lásce. Na rodině a vztazích. Na osobním vývoji, učení se a růstu. A součástí tohoto růstu je také najít rovnováhu mezi různými silami v životě. Peníze jsou součástí této symetrie stejně jako zdraví nebo duchovno. Ti kdo nepřijímají zodpovědnost za finanční záležitosti, ztrácejí v životě rovnováhu.

Svobodně dávat za svého bohatství je cesta, jak se před láskou k penězům plně ochránit. Ano, peníze jsou mocný spojenec. Ale také se mohou stát duchovním a citovým nepřítelem. Když se peníze stanou tím, pro co žijete, nakonec usoudíte, že život za žití nestojí.

 

Ve Starém Zákoně byla požadována desetina toho, co člověk vydělal. Nový zákon desátek nijak speciálně nedoporučuje, ale ani ho neodmítá. Učí nás však, abychom dávali podle toho, kolik požehnání jsme obdrželi.

I kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, nemám-li lásku nejsem než zvonící kov nebo dunící cimbál. I kdybych měl dar proroctví a poznal všechna tajemství i veškeré vědění, i kdybych měl plnost víry, takže bych hory přenášel, nemám-li lásku nejsem nic. I kdybych rozdal veškeré své jmění v almužnách, i kdybych vydal své tělo plamenům, nemám-li lásku nejsem nic. Láska je trpělivá; láska je ochotná; není závistivá; láska se nevychloubá, nenadýmá se; nedělá, co se nesluší, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nic nezazlívá; neraduje se z nespravedlnosti, ale má radost z pravdy. Všechno omlouvá, všemu věří, ve vše doufá, všechno snáší. Láska nikdy nepomíjí.           1 Kor 13,1-8

 Pomyslete na toho: kdo skoupě seje, skoupě také sklidí; kdo štědře seje, štědře také sklidí. Ať každý z vás dává podle toho, co rozhodl ve svém srdci, ne mrzutě či z donucení; vždyť Bůh miluje radostného dárce. Bůh je ostatně sdostatek mocný, aby vás zahrnul všemožnými štědrými dary, abyste tak měli vždy a ve všem všechno, co potřebujete, a ještě vám něco přebývalo pro každý dobrý skutek.                                                                                         2 Kor 9,6-8

 Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, napěchovanou, natřesenou, vrchovatou vám nasypou do klína; neboť tou měrou, jakou měříte, se bude na oplátku měřit vám.                                                                     Lk 6,38

 Někdo je štědrý a jeho bohatství vzrůstá, jiný bez míry hromadí, a jen chudne.                            Př 11,24

 Kdo dává chudým, nemá nouzi, ale kdo zavírá oči, je hojně proklínán                                         Př 28,27

 

Úspěch v životě nelze vyčíslit v účetních knihách. Věřím, že nejpravdivějším měřítkem úspěchu je míra, v jaké jsme se naučili milovat. Nejvznešenějším a nejpříjemnějším využitím peněz je služba druhým. Služba skrze sdílení našeho bohatství a našeho času je ztělesněná a zviditelněná láska. Buďte štědří. Dávejte s láskou.