Inflace investory neohrozila

7.2.2022 BRODIS FUND

Zhodnocení společného portfolia v roce 2021 dosáhlo 34,67%.

BRODIS FUND, s.r.o. provádí správu srovnatelnou s obhospodařováním (§15 ZISIF), nepodléhá dohledu ČNB. Novými investory mohou být jen kvalifikovaní investoři.

Hodnota investice může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. Výkonnost v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Jakékoliv informace či sdělení obsažené na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení nebo radu ani nejsou nabídkou na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou.

Historická výkonnost

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Roční výkonnost 9,95% 11,82% -24,64% 9,16% 35,64% 34,67%