Nová Buffettologie

Autor: Mary Buffett s David Clark                            Vydal: GRADA 2012

Tato kniha seznamuje čtenáře s investiční strategií Warrena Buffetta. V knize jsou přiblíženy postupy a kritéria, na základě kterých Buffett vybírá akcie do svého portfolia. Uváděny jsou četné konkrétní příklady se skutečnými hodnotami, srovnává s fundamenty akcií, do kterých by naopak neinvestoval. Buffett zde představuje svůj koncept “trvale udržitelné konkurenční výhody” a pojetí akcie jako dluhopisu s proměnlivou úrokovou sazbou. Tato kniha je povinnou literaturou pro každého hodnotového investora.