— Umění investovat

BRODIS FUND, s.r.o.

Zakladatel společnosti BrodIS s.r.o. založil novou společnost BRODIS FUND, s.r.o dle § 15 ZISIF, která nepodléhá dohledu ČNB a je určena kvalifikovaným investorům. Není určena veřejnosti.

BRODIS FUND provádí správu srovnatelnou s obhospodařováním, se zaměřením na nízkonákladovost a hodnotové zaměření investic.

www.brodis.cz

0 comments
Submit comment