BRODIS FUND, s.r.o.

12.11.2015 BRODIS FUND

Jarek Hlavica založil novou společnost BRODIS FUND, s.r.o dle § 15 ZISIF, která nepodléhá dohledu ČNB a je určena kvalifikovaným investorům. Není určena veřejnosti.

BRODIS FUND provádí správu srovnatelnou s obhospodařováním, se zaměřením na nízkonákladovost a hodnotově zaměření investic.