Který boháč bude spasen?

Který boháč bude spasen?

Autor: Klement Alexandrijský                                    Vydal:  Refugium Velehrad-Roma,2008

Církevní otec Klement Alexandrijský si vzal za základ svého komentáře evangelijní příběh o setkání Ježíše s bohatým mladíkem z Markova evangelia (Mk 10,17-31), který volně cituje spolu s následným Ježíšovým rozhovorem s učedníky na téma majetku. Klement ve svém spise rozprostírá duchovní rozměr tohoto evangelijního textu. Předkládá zde teologii majetku, která je prvním systematickým pojednáním na toto téma ve staré církvi.

Klement se ve svém výkladu odvolává i na další místa Písma, která souvisejí s tématem majetku. Do svého výkladu plynule vplétá biblické citace, které získávají v nových souvislostech svěží a nečekaně bohatý význam. Klement tak odpovídá na otázku, kterou položil v názvu svého spisu: spasen bude ten, kdo je bohatý před Bohem, jehož poklad je v nebi, jehož duše je čistá od nepravého vlastnictví a oplývá cnostmi. Vnější statky přitom nehrají rozhodující roli, ale roli nástroje, který náležitě užívá ten, kdo má poznání.

Tuto knihu doporučuji všem, kteří se chtějí dozvědět více o tom co nám Písmo říká o bohatství.

Knihu si můžete koupit zde