Esej Warrena Buffetta: Lekce pro korporátní Ameriku

The essay of Warren Buffett: Lessons for Corporate America

Autor: Warren Buffett

Vybral, uspořádal a představil: Lawrence A. Cunningham

Vydal: Carolina Academic Press /Second edition/ 2008

 

Zkušení čtenáři dopisů akcionářům Berkshire Hathaway psaných Warrenem Buffettem už zjistili, že tam najdou cenné informace pro své vzdělání.  Dopisy prostými slovy vystihují všechny základní principy řízení společností a obchodních praktik. Např. manažeři a investice, oceňování společností nebo správné používání finančních informací. Tato psaní jsou široká rozsahem a plná moudrosti.

Tato kniha napsaná univerzitním profesorem seřazuje tyto cenné informace do tematických celků a přináší tak ucelený pohled legendárního investora široké veřejnosti. Tato kniha by měla být povinnou literaturou nejen pro všechny investory, ale i manažery.