Největší nepřítel investora

30 velkých myšlenek Seth Klarmana z jeho knihy Margin of Safety, jež se stala klasikou hodnotového investování. Tato kniha je vyprodaná a její nové výtisky se prodávají na internetových knihkupectvích za 3 000 – 5000 dolarů.

Myšlenka č. 3: Největší nepřítel investora

Pokud by investoři uměli předpovědět budoucí směr trhu, tak by si samozřejmě nevybrali to, že by byli hodnotovými investory. Pokud cenné papíry neustále stoupají, hodnotový přístup je obvykle hendikepem. Neoblíbené cenné papíry mají tendenci růst méně než ty, které jsou veřejně oblíbené. Pokud se trh stává plně oceněný na jeho cestě k nadhodnocení, hodnotovým investorům se opět daří špatně, protože prodávají příliš brzy.

Nejpříznivější čas kdy být hodnotovým investorem, je doba kdy trh padá. Tehdy se riziko poklesu bere v úvahu a investoři dříve se starající jen o to co pozitivního se může stát, trpí následky ztraceného optimismu. Hodnotový investoři investují s bezpečnostním polštářem, který je chrání proti velkým ztrátám při poklesu trhů.

Ti, kteří umí předvídat pohyby trhů by se měli plně zúčastnit, včetně nákupu za vypůjčené peníze (margin), když trhy stoupají a vystoupit z něj předtím než trh začne klesat. Naneštěstí hodně investorů uplatňuje tyto strategii, aby předvídali směr trhu, než že ve skutečnosti tuto schopnost ovládají. (Sám jsem se s nikým takovým nesetkal).

Těm z nás, kteří vědí, že nemohou přesně předpovědět pohyby cen cenných papírů, je doporučeno zvážit hodnotové investování, bezpečnou a úspěšnou strategie ve všech investičních prostředích.