— Umění investovat

Největší nepřítel investora

V následujících blozích rozebíráme 30 velkých myšlenek Seth Klarmana z jeho knihy Margin of Safety, jež se stala klasikou hodnotového investování. Tato kniha je vyprodaná a její nové výtisky se prodávají na internetových knihkupectvích za 3 000 – 5000 dolarů.

Myšlenka č. 1: Hodnotové investování není snadné

Hodnotové investování vyžaduje hodně tvrdé práce, velmi přísnou disciplínu a dlouhodobý investiční horizont. Jen málo lidí je ochotno věnovat dostatek času a úsilí a jen malému zlomku z nich se to podaří (mají na to buňky).

Jako většina studentů základní školy si někteří investoři pamatují jen pár vzorců nebo pravidel a myslí si, že tomu rozumí (a jsou kompetentní), ale ve skutečnosti neví, co dělají. Pro dosažení dlouhodobého úspěchu na finančních trzích a v ekonomice nestačí jen sledovat pár pravidel.

Ve světě investic se příliš mnoho věcí mění příliš rychle a právě tento přístup vede k úspěchu. Místo toho, aby porozuměli, z jakého důvodu jsou pravidla oceněna, proč pracují, když tomu tak je a ne, když tomu tak není. Hodnotové investování není koncept, který by se měl postupně učit a aplikovat v průběhu času. Je bud´ hned přijat a absorbován, nebo není nikdy přímo naučen/ používán.

Hodnotovému investování je jednoduché porozumět, ale jeho realizace je obtížná. Hodnotoví investoři nejsou super sofistikovaní analytičtí géniové, kteří vytváří a aplikují složité aplikované modely, aby našli atraktivní příležitosti nebo posoudili skutečnou hodnotu.

Složitou částí je disciplína, trpělivost a rozhodnutí (úsudek). Investoři potřebují disciplínu, aby se vyhnuli neatraktivním příležitostem, trpělivost, aby počkali na správnou příležitost a také úsudek, aby věděli kdy je čas jednat.

 

Myšlenka č. 2: Staň se investorem

Disciplinovaná snaha o výhodný obchod dělá z hodnotového investování metodu odmítání rizika. Největší výzva pro hodnotové investory je dodržování požadované disciplíny.

Být hodnotovým investorem obvykle znamená být mimo dav, v pozici podnětné konvenční moudrosti a proti převažujícím investičním směrům. Může jít o velmi osamělou pozici / názor.

Hodnotový investor může zakusit špatnou, dokonce příšernou výkonnost ve srovnání s ostatními investory nebo s trhem jako s celkem během prodloužených období, kdy jsou trhy nadhodnoceny.

A přesto v dlouhodobém horizontu hodnotový přístup funguje tak úspěšně, že jen málo, jestli vůbec nějaký zastánce této filozofie, tento přístup opustí.

 

Myšlenka č. 3: Největší nepřítel investora

Pokud by investoři uměli předpovědět budoucí směr trhu, tak by si samozřejmě nevybrali to, že by byli hodnotovými investory. Pokud cenné papíry neustále stoupají, hodnotový přístup je obvykle hendikepem. Neoblíbené cenné papíry mají tendenci růst méně než ty, které jsou veřejně oblíbené. Pokud se trh stává plně oceněný na jeho cestě k nadhodnocení, hodnotovým investorům se opět daří špatně, protože prodávají příliš brzy.

Nejpříznivější čas kdy být hodnotovým investorem, je doba kdy trh padá. Tehdy se riziko poklesu bere v úvahu a investoři dříve se starající jen o to co pozitivního se může stát, trpí následky ztraceného optimismu. Hodnotový investoři investují s bezpečnostním polštářem, který je chrání proti velkým ztrátám při poklesu trhů.

Ti, kteří umí předvídat pohyby trhů by se měli plně zúčastnit, včetně nákupu za vypůjčené peníze (margin), když trhy stoupají a vystoupit z něj předtím než trh začne klesat. Naneštěstí hodně investorů uplatňuje tyto strategii, aby předvídali směr trhu, než že ve skutečnosti tuto schopnost ovládají. (Sám jsem se s nikým takovým nesetkal).

Těm z nás, kteří vědí, že nemohou přesně předpovědět pohyby cen cenných papírů, je doporučeno zvážit hodnotové investování, bezpečnou a úspěšnou strategie ve všech investičních prostředích.

 

 

0 comments
Submit comment