Jak vybírat investičního manažera?

Následující otázky pomohou při výběru investičního manažera:

 

1/Totální integrita investičního manažera

 

2/ Skutečná, hluboká a plynulá znalost toho, co říká a že také udělá jménem klienta.

Co řeknete, to platí.

 

3/ Dokážete pochopit jejich investiční filozofii?

Pokud investiční manažer není schopný srozumitelně vysvětlit svou investiční filozofii, strategii, tak pravděpodobně žádnou nemá. A pokud nejsou schopní vysvětlit proces hledání a výzkum investičních nápadů, pravděpodobně žádný nemá. Jak se rozhodují, které výroční zprávy zrovna analyzují? Pokud nejsou schopní odpovědět. Pravděpodobně jen čekají na makléře, který jim zavolá nějaké investiční tipy.

 

Je důležité, aby vybraná investiční strategie odpovídala vaší nátuře a zajistila vám dobrý spánek.

 

4/ Jaká je jejich dlouhodobá dosažená výnosnost?

Čím delší tím lepší. Optimální zkoumané období by mělo být deset a více let. Minimální pět let, kdy ve zkoumaném horizontu je i období poklesu, ne jen růstu. Dosažená krátkodobá výkonnost a jen na rostoucím trhu nemá moc velkou vypovídací schopnost.

 

Ptám se sám sebe, byl bych s tímto výsledkem spokojen při takové investiční strategii? Každý investiční manažer má svůj styl. Je proto důležité, čí je tato dosažená výnosnost? Kdo tuto dlouhodobou investiční strategii dosáhl. Je stávajícího investičního manažera, nebo manažera, který řídil investice fondu dlouhou dobu před ním a před dvěma lety odešel do důchodu?

 

5/ Dlouhá vzletová dráha (což znamená, že správce je přiměřeně mladý)

U investování je velmi důležitý čas. Jak dlouho pro sebe nechám své investice pracovat. Čím déle, tím lépe. V dlouhém časovém úseku se síla složeného úroku projeví více, než v krátkodobém horizontu.

 

6/ Poplatková struktura je skutečně spravedlivá oběma směry

Obecně čím nižší celkové náklady na investici, tím vyšší dosažený výnos.

 

Je poplatková férová i pro investora? Zde je třeba rozlišovat, zda investiční manažer je placený z dosaženého výnosu, nebo z toho, kolik prodá svým klientům produktů (z objemu). Většina investičních poradců, manažerů u nás je placená z objemu, ne z dosaženého výnosu.

 

Proto je třeba se ptát, jak je investiční poradce placen. Z čeho pramení jeho příjem? Nenabízí nám produkt, z kterého aktuálně získává největší provizi? Na úkor rizika, výnosu této investice?

 

7/ Co dělá manažer se svými vlastními penězi?

Pokud si myslíš, že investiční manažer je chytrý, ale své peníze spravuje jinak, než bude investovat tvé prostředky, musíš se zeptat proč, a jak investuje své prostředky? Pokud investiční manažer nemá dost přesvědčení o své investiční strategii tak, aby jedl svou vlastní kaší (neinvestuje své vlastní prostředky spolu s prostředky investorů), je lepší se poohlédnout někde jinde.

 

Jíst svou vlastní kaši znamená investovat své bohatství do stejných aktiv, do kterých investuje prostředky svých klientů. Tj. když dojde ke ztrátě hodnoty těchto aktiv, tak investiční manažer pokles pocítí zásadně na svém vlastním bohatství. A ne jen na oko tak, že má nakoupeno pár kousků stejných aktiv, fondů, akcií, ale při ztrátě hodnoty, tak jeho finanční pozice neutrpí.