Walter Schloss

Walter J. Schloss (August 28, 1916 – February 19, 2012) byl americký hodnotový investor, pozoruhodně disciplinovaný díky Grahamově škole. Zemřel na leukémii v 95 letech.

Schloss nevystudoval vysokou školu. V roce 1934, v jeho 18 letech, začal pracovat na Wall street. Navštěvoval investiční kurzy Grahama na New York Stock Exchange institute. A nakonec začal pracovat pro Graham-Newman Partnership. V roce 1955 založil vlastní investiční firmu (spravoval peníze 92 investorů). Průměrný dosažený složený výnos portfolia v období čtyř a půl dekády dosáhl 15,3% p.a.

Waren Buffett ho nazval jedním ze Superinvestorů v Graham a Doddsville a řekl o něm:

„Znal jak identifikovat cenné papíry, které se prodávají značně pod svou vnitřní hodnotou pro soukromého vlastníka. A to dělal. Vlastnil podstatně víc akcií než já a byl méně zaměřený na základní rysy podniku. Neměl jsem na něj moc vliv. A to byla jedna z jeho silných stránek: nikdo na něj neměl moc vlivu.“

 

Výběr citátů Waltera Schlosse:

Trh je velmi emotivní místo, které apeluje na strach a chamtivost

Snažte se, ať vaše emoce neovlivňují váš úsudek

Lidé nemají rádi věci, které nejsou v oblibě

Management, víš, často myslí jen na sebe.

Musíš investovat takovým způsobem, který je pro tebe komfortní

Vymysli jednoduchou strategii, ať můžeš v noci spát.

Nikdy neprodáš nahoře a nekoupíš dole.

Prodej je nesnadný. To je nejhorší. Je to nejtěžší věc ze všeho.

Výnosy se mohou změnit dramaticky, Aktiva se obvykle mění pomalu.

Moje práce bylo najít takové akcie, které jsou podhodnoceny

Pokud akcie padá, chceme koupit víc

Některé typy akcií se analyzují jednodušeji než jiné

Pokus se koupit aktiva se slevou, než kupovat výnos

Kupuj akcie, jejichž výhled není dobrý

Naše průměrná doba držení je čtyři roky.

Nikdy skutečně pořádně neznáš akcie, dokud ji nevlastníš