Čím nižší riziko, tím vyšší zisk.

Jedna ze základních investičních pouček, která se na školách učí, říká: „Čím vyšší riziko, tím vyšší zisk. Tedy abychom dosáhli vyššího výnosu, musíme podstoupit vyšší riziko.

Opak je pravdou. Toto je největší investiční nesmysl a omyl zakořeněný v široké veřejnosti. Při investování totiž vždy platí: „Čím nižší riziko, tím vyšší výnos“.

Proč je tomu tak nám ukazují následující příklady.

Představte si, že máte obchod a v něm prodáváte boty. Boty běžně nakupujete u výrobce za 1000 Kč pár a v obchodě prodáváte za obvyklou cenu 1500 Kč pár. Pokud se vám podaří získat dané boty za 750 Kč a prodáte je stejně za obvyklou cenu 1500 Kč, tak máte vyšší zisk při nižším podstoupeném riziku. Protože když tyto dané boty nebudete moct prodat za běžnou cenu 1500 Kč, tak máte daleko větší manévrovací prostor pro snížení prodejní ceny. V prvním případě můžete boty zlevnit o 500 Kč, ale v druhém o 750 Kč, aniž dosáhnete ztráty z prodeje těchto bot.

Bylo vyšší riziko a dosažený zisk, když jste koupili akcii ČEZ v březnu 2019 za cenu 542 Kč? Nebo jste dosáhli vyššího zisku při nižším riziku, když jste akcie ČEZ nakoupili v březnu roku 2020 za cenu 407,8 Kč?

U investování do majetku platí čím nižší riziko, tím vyšší výnos. Je důležité nepřeplatit svou investici. Koupit investici minimálně za její hodnotu. Warren Buffett k tomu říká: „Cena je to co platíte a hodnota to co dostáváte.“.

Samozřejmě při nákupu dluhopisů je tomu přesně naopak. Čím vyšší riziko, tím vyšší výnos. Je to tím, že při nákupu dluhopisu vlastně půjčujete někomu své peníze, za které vám slíbil zaplatit úrok, ale nekupujete žádný majetek, žádné majetkové aktivum, ale dlužné aktivum. Jediné co vás ochrání od ztráty je výborná kredibilita, neboli úvěruschopnost toho komu půjčujete peníze.

Proto by první otázka při investování do dluhopisů, směnek měla znít. Proč si daná společnost nepůjčila peníze v bance, kde by si určitě půjčila levněji? Proč jde za mnou si půjčit peníze? Je to proto, že je daná společnost pro banku riziková a není ochotná ji půjčit? Proč bych jí tedy měl půjčit já? Vím, z čeho bude dlužník danou půjčku splácet?

U nákupu dlužných nástrojů (poskytnutí půjčky, koupení směnky, dluhopisu…) platí čím vyšší riziko, tím vyšší zisk. Ale u investování do majetku a majetkových cenných papírů (nemovitosti, akcie) vždy platí, Čím nižší riziko, tím vyšší výnos.