— Umění investovat

Proč investovat do akcií?

Proč by v portfoliu každého investora neměli chybět akcie?

Koupí akcie se stáváme malými spolumajiteli společnosti. Podniku, který je vlastníkem výrobních aktiv díky, kterým produkuje výrobky, prodejem těchto výrobků generuje peněžní prostředky a zisk. Tyto peněžní prostředky jsou investovány zpět do podniku (obnova strojů, nemovitostí, rozšiřování výroby, najímání dalších pracovníků) nebo je rozdělen akcionářům ve formě dividendy, zpětném odkupu akcií. Koupí společností (akcií) kupuje investor hodnotu, která přináší nadhodnotu. Za předpokladu, že akcie koupí za férovou nebo lepší cenu.

Proto akcie výborné společnosti koupené za rozumnou cenu, vždy překonají výnosnost dluhopisů a zlata v dlouhodobém horizontu.

Pro názornost jeden příklad. Nakoupíme společnost, která má vynikající produkt i postavení na trhu a prodává se za desetinásobek svého zisku (P/E = 10[1], tj. když zisk na akcii je 1 a kupní cena akcie je 10). Společnost dlouhodobě zvyšuje svůj zisk 5% ročně. Akcie po dlouhodobé držbě prodáme za P/E ratio 14. Následující tabulka ukazuje prodejní cenu po 10, 15 a 20 letech držby.

Investice po x letech 10 15 20
Zisk na akcii 1,55 1,98 2,53
Prodejní  cena    akcie 21,75 27,72 35,38
Průměrná  roční    výnosnost 11,72% 11,81% 12,69%

Do čeho investovat?

 


1P/E poměr či P/E ratio (z anglického price-to-earnings ratio) je poměrový ukazatel používaný na akciových trzích. Vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii, resp. tržní kapitalizací dané firmy a jejím čistým ziskem. P/E poměr tedy vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku na akcii je investor ochoten za jednu akcii zaplatit. P/E= cena akcie / zisk na akcii.

 

0 comments
Submit comment