Proč investovat do akcií?

14.5.2013 INVESTOVÁNÍ

Proč by v portfoliu každého investora neměli chybět akcie?

Řada lidí vidí v akciích jen papírek, nebo řádek v počítači. Koupí akcie se však stáváme zanedbatelnými spolumajiteli společnosti. Podniku, který je vlastníkem výrobních aktiv díky, kterým produkuje výrobky, prodejem těchto výrobků generuje peněžní prostředky a zisk. Tyto peněžní prostředky jsou investovány zpět do podniku (obnova strojů, nemovitostí, rozšiřování výroby, najímání dalších pracovníků) nebo je rozdělen akcionářům ve formě dividendy, zpětném odkupu akcií. Koupí společností (akcií) kupuje investor hodnotu, která přináší nadhodnotu. Za předpokladu, že akcie koupí za férovou nebo lepší cenu.

Akcie výborné společnosti koupené za rozumnou cenu, vždy překonají výnosnost dluhopisů a zlata v dlouhodobém horizontu.

Na akcii si nelze šáhnout, tak jako na nemovitost, ale přesto je to hodnota.