Investiční chyba 2. Ignorujeme hodnotu nakupovaného aktiva

Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze? Aneb nejčastější chyby při investování.  Chyba číslo 2:

Ignorujeme hodnotu, nebo vůbec neznáme hodnotu kupovaného aktiva

Velká část investorů/spekulantů nakoupí aktivum, aniž ví, jakou má toto aktivum skutečnou hodnotu. Proto si před každou investicí stanovte hodnotu kupovaného aktiva na základě peněžních toků, které aktivum přináší/přinese v budoucnu. Nakupuj jen tehdy, když cena aktiva je nižší, než stanovená hodnota. Koupě vynikající společnosti za vysokou cenu není dobrá investice.

Jak určit hodnotu aktiv?

Pro určení hodnoty aktiv se používají různé modely, složité vzorečky, simulace apod. Nejlepší je používat zdravý selský rozum a jednoduchou finanční matematiku.

Hodnota aktiva je současná hodnota budoucích peněžních příjmů z těchto aktiv. Získáme ji diskontováním[1] čistých peněžních příjmů z této investice/kupovaného aktiva. Zjednodušeně ji vypočítáme:

 Cena aktiva = čistý roční příjem aktiva / diskontní sazba

Názorně to ukazují následující dva příklady:

Příklad číslo 1.

Kolik by měl zhruba stát byt, který přináší měsíční nájem 6 000 Kč?

Roční hrubý nájem je 72 tis. Kč. Po odečtení pojištění, daní z nemovitosti nezbytně nutných nákladů na udržení bytu ve stávajícím stavu odhadneme roční čistý příjem přibližně na 30 tis. Kč. Při diskontní sazbě 5% je cena bytu 600 000 Kč (30 000/0,05).

Příklad číslo 2.

Kolik by měla stát akcie, která přináší dividendu 30 Kč ročně?

Roční čistá dividenda po odečtení 15% daně z přijmu je 25,5 Kč. Při diskontování 5% sazkou získáváme hodnotu akcie 510 Kč.

Hlavním faktorem pro ocenění je stanovení diskontní míry, tj. míry, kterou investor očekává od dané investice (míra se stanovuje porovnáním k bezrizikové sazbě na trhu a rizikovosti aktiva, do kterého investujeme. Čím vyšší riziko investice (riziko, že daný roční příjem nebude takový, jak očekáváme), tím musí být vyšší diskontní sazba).

Staré rčení říká, že na kapitálových trzích všichni znají cenu všeho a hodnotu ničeho. Proto Vám doporučuji před nákupem aktiv zaměřit se na určení hodnoty.

 


[1] Diskontování je matematický postup, kdy jsou diskontovány (přepočítány a sečteny) budoucí výnosy (zisky/peníze/peněžní toky) v jednotlivých obdobích na současnou hodnotu investice s použitím diskontní míry (odhadnuté výnosové míry).