HODNOTA BRODIS INVEST

Společnost BRODIS INVEST SICAV a. s. otevřela podfond HODNOTA, který investorům otevírá zcela nové možnosti jak v poplatkové struktuře, tak investiční strategii.

HODNOTA si klade za cíl ochránit majetek kvalifikovaných investorů před inflací, investicemi do hodnotových veřejně obchodovatelných akcií v ekonomicky nejrozvinutějších zemích světa.

Podfond vybírá investice do akcií společností s etickým kreditem. Do akcií firem, jež se nepodílí na zbrojním průmyslu, průmyslu spojeném s návykovými látkami, vysoko úročených půjčkách, vykořisťování lidí v erotickém průmyslu ani na průmyslu založeném na neúctě k životu od početí do jeho přirozeného konce.

HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV je nástupcem společnosti BRODIS FUND s.r.o. správce dle §15 ZISIF se srovnatelnou investiční strategií. Čistý dosažený výnos BRODIS FUND s.r.o. v letech 11/2015-8/2022 přepočítaný na poplatkovou strukturu podfondu HODNOTA byl 9,98 %* p. a. (kumulovaně 88,58 %).

Jediným poplatkem u prémiových investičních tříd při dodržení investičního horizontu je poplatek ze zhodnocení ve výši 19% (14% výkonnostní poplatek plus 5% daň). V roce, kdy bude mít fond záporné zhodnocení, nejsou účtovány žádné poplatky a pracujeme pro vás zadarmo.

Administrátorem a obhospodařovatelem podfondu je Delta Investiční společnost a.s..

*Výnos podléhá investičnímu riziku a návratnost investované částky není zaručena, jedná se o odhadovaný budoucí výnos, který není zárukou skutečných výnosů.