Focus investing

Co je  focus investing strategie?

Focus investing (zaměřené investování) je investiční strategie opačná diverzifikaci. Tato strategie je zaměřena na bedlivém výběru malého počtu akcií.

Focus investor myslí jinak než většina jiných investorů. Preferuje kvalitu před kvantitou. Vybírá jednotlivé akcie po detailní fundamentální analýze společnosti. Vybírá společnosti, kterým věří, že budou mít vyšší výkon na trhu v dlouhodobém časovém horizontu. Je dlouhodobý investor a volatilita není měřítkem rizika. Dlouhodobý investor poměřuje cenu aktiva (na základě diskontovaných budoucích peněžních toků dané investice) k aktuálním kurzům na trzích.

Focus investing vychází z investičního stylu Philipa A. Fishera, který je výborně popsán v jeho knize Common stock and uncommon Profit and other writings (Wiley investment classic, vydáno 8/2003). Investiční články Philipa A. Fishera hodnotí Warren Buffett jako jedny z nejlepších.

Co by si z tohoto stylu měl odnést investor, který chce takto investovat? Vyber po důkladné analýze několik výborných společností, které by mohli v dlouhodobém horizontu vykazovat nadprůměrné výnosy, za férovou nebo lepší cenu soustřeď většinu svých investic do těchto akcií a měj odvahu držet tyto akcie i při krátkodobých tržních výkyvech.