BETA neměří riziko investice

Investiční teorie říká, že beta měří riziko investice. Opak je pravdou. Warren Buffett v jeho článku o hodnotových investorech Superinvestoři z Graham-and-Doddsville říká:

„Není třeba dodávat, že naši investoři od Grahama a Dodda se nezabývají betou, modelem oceňování kapitálových aktiv ani kovariancí výnosů mezi cennými papíry. Tato témata je vůbec nezajímají. Ve skutečnosti by většina z nich měla problém tyto pojmy definovat. Investoři se jednoduše zaměřují na dvě proměnné: cenu a hodnotu.

Rád bych řekl jednu důležitou věc o riziku a odměně. Riziko a odměna spolu někdy pozitivně korelují. Kdyby mi někdo řekl: “Mám tady šestiranný bubínkáč a vsunul jsem do něj jeden náboj. Proč ho prostě jednou neroztočíš a nestřelíš? Když to přežiješ, dám ti milion dolarů.” To je pravda. Odmítl bych – možná s tím, že milion dolarů je málo. Pak by mi mohl nabídnout 5 milionů dolarů za to, že zmáčknu spoušť dvakrát – tak to je pozitivní korelace mezi rizikem a odměnou!

U hodnotového investování je tomu přesně naopak. Pokud koupíte dolarovou bankovku za 60 centů, je to riskantnější, než když koupíte dolarovou bankovku za 40 centů, ale očekávaná odměna je v druhém případě větší. Čím větší je potenciál odměny v hodnotovém portfoliu, tím menší je riziko.

Jeden krátký příklad: Společnost Washington Post se v roce 1973 na trhu prodávala za 80 milionů dolarů. V té době, v ten den, jste mohli rozprodat jejich aktiva v hodnotě ne méně než 400 milionů dolarů. Společnost vlastnila Post, Newsweek a několik televizních stanic na velkých trzích. Stejné aktiva mají dnes hodnotu 2 miliardy dolarů (článek byl napsán v roce 1984), takže člověk, který by zaplatil 400 milionů dolarů, by nebyl blázen.

Pokud by nyní akcie klesly ještě více na cenu, která by činila 40 milionů dolarů namísto 80 milionů dolarů, její beta by byla větší. A pro lidi, kteří si myslí, že beta měří riziko, by se díky nižší ceně jevila jako rizikovější. Tohle je skutečně Alenka v říši divů. Nikdy jsem nedokázal přijít na to, proč je rizikovější koupit aktiva v hodnotě 400 milionů dolarů za 40 milionů dolarů než za 80 milionů dolarů. A ve skutečnosti, pokud kupujete skupinu takových cenných papírů a víte vůbec něco o oceňování podniků, není v podstatě žádné riziko koupit 400 milionů dolarů za 80 milionů dolarů, zejména pokud to uděláte tak, že koupíte deset hromádek po 40 milionech dolarů za 8 milionů dolarů. Protože těch 400 milionů dolarů nemáte v rukou, chcete si být jisti, že jste ve společnosti poctivých a přiměřeně kompetentních lidí, ale to není těžká práce.“