Úvahy a projevy Tomáš Baťa

Úvahy a projevy Tomáš Baťa

Autor: Tomáš Baťa                                         Vydal: DOBROVSKÝ s.r.o. e edici Omega, 2013

Kniha obsahuje kompletní soubor písemných projevů, úvah a článků Tomáše Bati, kterými se obracel k posluchačům hlavně prostřednictvím podnikového časopisu a materiálů vydaných firemním nakladatelstvím Tisk.

Tomáše Baťu nejlíp pochopíme studiem jeho vlastních myšlenek. Zjistíme jak nadčasové jeho myšlenky a dílo bylo. Jsem přesvědčen, nebýt komunismu a jeho tragické smrti, tak by ve Zlíně nyní byla centrála nadnárodní holdingové společnosti, např. typu korejského Samsungu.

Co říkal Tomáš Baťa o výchově, blahobytu, hospodaření?

„Dva mladí lidé, kteří si přinesli do manželství schopnosti vydělávati a ukázněni v rozumném nakládání s penězi desetiletou zkušeností samostatného hospodaření, budou se svými úsporami kolem 150 000Kč s to založiti si rodinu s pevnou hospodářskou budoucností. Stanou se kapitalisty, protože kapitál bude pracovati za ně a pro ně. 10% úročení jejich kapitálu stačí pro nejnutnější vydání rodiny. Budou to páni a ne otroci kapitálu a bude to nejpřirozenější rozřešení populační otázky zaměstnanců v průmyslu.

Jen na tom poli se obilí rodí, po kterém vlastní hospodář za pluhem chodí.

Kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než soused. Peníze za vámi přiběhnou sami.

Spořením budujete svoji samostatnost! Nádeník, který má za sebou úspory, jest samostatnější, nežli předlužený velkostatkář nebo továrník.

Každý otec by si měl udělat již s šestiletým synem smlouvu v hospodářských věcech a umožnit mu nějak, aby podle této smlouvy si vydělával vlastní peníze. Již šestiletý chlapec jest dosti schopný, aby se naučil spravovati majetek.

Školy, které pro vás budujeme, mají v prvé řadě ten účel, naučiti vás umění vydělávati více peněz při menší dřině, než to dovedli vaši rodiče.  Započněte s tímto uměním ihned. I nejmladší z vás má býti již majitelem, má hospodařiti majetkem, který si sám vydělal.

Mnoho vydělat, rozumně vydávat, šetřit – to je program. Amerikáni – ani Ford, nemají pravdu, pokud jde o splátkový obchod. Nelze žíti na splátky dopředu – to vede k bankrotu.

Je naší povinností, abychom osvobodili naše spolupracovníky z otročení kapitálu, abychom učinili kapitál jejich otrokem. To se nám bude dařit zejména u mládeže, když ji naučíme ovládati své vášně a vštípíme v našich školách techniku, jak nabývati, obhospodařovati a udržeti kapitál.“