Superinvestoři z Graham and Doddville

The Superinvestors of Graham-and-Doddsville je článek napsaný Warrenem Buffettem na podporu hodnotového investování, zveřejněný na podzim roku 1984 v časopise Columbia Business School Hermes. Článek vychází z projevu proneseného na Columbia University School of Business dne 17. května 1984 na počest 50. výročí vydání knihy Security analysis (Analýza cenných papírů) Benjamina Grahama a Davida Dodda.

Přednáška a článek zpochybnily myšlenku, že akciové trhy jsou efektivní prostřednictvím studia devíti úspěšných investičních fondů generujících dlouhodobý výnos nad tržní index. Všechny tyto fondy byly řízeny absolventy Benjamina Grahama, používající různé investiční taktiky, vycházející však ze stejné “Graham-and-Doddsville” strategie hodnotového investování.

Odkaz  na článek v originále najdete zde