Pět lekcí o životě a bohatství, které mi dal jeden milionář

Autor: Richard Paul Evans                 Vydal: Computer Press 2010

Autor knihy Richard Paul Evans věří, že jedním z nejzávažnějších nebezpečí, která zamořují americkou a západní kulturu, je finanční nezodpovědnost. Nikdy dřív nemělo tolik lidí tolik majetku a tak málo svobody. Dluhy nás nutí pracovat víc a víc, kradou nám drahocenný čas i naše štěstí. Finanční problémy ničí naše manželství, naše domovy, naše zdraví a vedou ke kriminalitě a domácímu násilí. Dokonce i ničení životního prostředí lze spojit s naší přehnanou spotřebou. Kvůli dluhům se americký sen stává pro miliony lidí noční můrou. Dodržováním pěti lekcí v této knize vede k finanční nezávislosti.

Život nestojí na penězích. Stojí na víře. Na lásce. Na rodině a vztazích. Na osobním vývoji, učení se a růstu. A součástí tohoto růstu je také najít rovnováhu mezi různými silami v životě. Peníze jsou součástí této symetrie stejně jako zdraví nebo duchovno. Ti kdo nepřijímají zodpovědnost za finanční záležitosti, ztrácejí v životě rovnováhu.

Bohatí rozumějí principům budování jmění a žijí podle nich.

Pět principů:

1/ Rozhodněte se být bohatí

Když nedokážete řídit své peníze, budou ony řídit vás. Převzetí kontroly nad vašimi penězi začíná tím, že za ně převezmete zodpovědnost. To znamená vědět, kolik jich máte, odkud přišly, kam odejdou a co budou dělat v mezičase.

2/ Převezměte zodpovědnost za své peníze

Ne to co vyděláte, vás činí bohatým, ale to co si ponecháte. Bohatí lidé platí nejprve sami sobě.

3/ Ponechejte si část ze všeho, co vyděláte

4/ Využívejte okrajových příležitostí

5/ Buďte štědří

Tato kniha by měla být v knihovně všech, kteří chtějí být součástí řešení a ne součástí problému. Pro všechny kdo přijímají zodpovědnost za finanční záležitosti.