Focus investing

The Five rules for Successful Stock Investing

Pět lekcí o životě a bohatství, které mi dal jeden milionář