— Umění investovat

Zrušení fondu Brodis hodnotový OPF QIIS

Dne 1.10.2014 vstoupil fond Brodis hodnotový OPF QIIS do likvidace z důvodu nesplnění zákonné podmínky ohledně výše obhospodařovaného fondového kapitálu. K 1.1.2015 byl fond vymazán ze seznamu investičních fondů a došlo k jeho zániku.

Zakladatel společnosti BrodIS s.r.o. založil novou společnost BRODIS FUND, s.r.o..

BRODIS FUND je nezávislý obhospodařovatel kolektivně spravovaného majetku, nepodléhající kontrole ČNB.

Jak investovat a budovat bohatství?

0 comments
Submit comment