— Umění investovat

Ukončení činnosti investičního zprostředkovatele

Společnost BrodIS s.r.o. ukončila činnost investičního zprostředkovatele a dále se zabývá jen ekonomickým poradenstvím.

Zakladatel společnosti BrodIS s.r.o. založil novou společnost BRODIS FUND, s.r.o..

BRODIS FUND je nezávislý obhospodařovatel kolektivně spravovaného majetku, nepodléhající kontrole ČNB.

Jak investovat a budovat bohatství?

0 comments
Submit comment