— Umění investovat

Tento blog (www.umeniinvestovat.cz) vám přináší společnost BRODIS FUND, s.r.o. (www.brodis.cz), který poskytuje kolektivní správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech se zaměřením na nízkonákladovost a hodnotové zaměření investic. Společnost je registrována u České národní banky, ale nepodléhá jejímu dohledu. Nejedná se o investiční fond. Zájemci o správu musí splňovat kritérium kvalifikovaného investora. Toto není veřejná nabídka.

Tento blog a jeho příspěvky nejsou veřejnou nabídkou služeb, investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku. Sdělení na tomto blogu je zamýšleno výhradně pro vzdělávací, ilustrační a diskusní účely.