— Umění investovat

Jak sestavit investiční portfolio

Jak sestavit investiční portfolio pro dlouhodobého investora?

Každé investiční portfolio má obsahovat akciovou a dluhopisovou složku (nebereme v úvahu investice do nemovitostí, které v dlouhém období taky mohou ochránit portfolio od inflace). Do dluhopisové složky řadím i termínované vklady, účty v bankách, hotovost.

Minimální výše akciové složky je 25% a maximální výše je 75%. A naopak maximální výše dluhopisové složky v investičním portfoliu by měla být 75% a akciové složky 25%. Výše akciové složky záleží na každém z nás a každý ji má jinou, protože jsme každý originál a máme jinou averzi vůči riziku. Prakticky se dá výše akciové složky v portfoliu určit tak, že je to výše akcií v portfoliu, kdy ještě dobře spíme.

Po stanovení výše akciové a dluhopisové složky v portfoliu, necháme změny portfolia na tržních vlivech. Pokud se akciová složka zvýší v portfoliu např. o 10%, prodáme část akciové složky a nakoupíme dluhopisovou složku, abychom se dostali zpět na stanovenou výši poměru mezi akciovou a dluhopisovou složkou. Naopak pokud klesne akciová složka o např. o 10%, přesuneme část dluhopisové složky do akciové složky portfolia. Toto je mechanismus investování, který doporučuji dlouhodobým investorům.

Jak se dívat na volatilitu trhu z pohledu dlouhodobého investora?

0 comments
Submit comment