Jak se dívat na volatilitu trhu z pohledu dlouhodobého investora?

8.7.2013 INVESTOVÁNÍ

Jak se dívat na volatilitu trhu z pohledu dlouhodobého investora?

Odpověď na tuto otázku najdete v knize Inteligentní Investor napsanou Benjaminem Grahamem a v knize Nová Buffetologie, kde je popsáno, jak s touto teorií seznamoval Warrena Buffeta nejuznávanějšího investora posledních desítek let.

„Po většinu času je trh většinou přesný v oceňování většiny akcií. Miliony nakupujících a prodávajících, jež se dohadují na ceně, udělají v průměru nevšedně dobrou práci při oceňování společností. Ale někdy není cena zcela správná; čas od času je dokonce naprosto chybná. A právě v těchto dobách musíte porozumět Grahamovu obrázku „pana Trha“, pravděpodobně té nejlepší metafory, kterou kdy kdo použil pro vysvětlení, jak může docházet k chybnému ocenění akcií.

Maniodepresivní pan Trh neoceňuje akcie vždy způsobem, který by odhadce nebo soukromý investor použil pro ocenění podniku. Místo toho je tento pan Trh ochoten při růstu cen zaplatit za akcie více, než činí jejich objektivní hodnota; a když akcie směřují dolů, nemůže se dočkat, že se jich zbaví za cenu, jež je hluboko pod jejich skutečnou hodnotou.

Když Benjamin Graham učil Warrena Buffeta krátkozrakosti akciového trhu navrhnul mu, aby si představil, že spolu s partnerem panem Trhem napůl vlastní báječný a malý podnik.

Pan Trh vynikal zajímavým charakterovým rysem, díky němuž viděl svůj podnik jen z té zdravé a silné stránky. V tuto chvíli propadl nadšení nad celým světem i plány svého podniku do budoucna. V jiné dny se zase nemohl vymanit z dřívějších negativních výsledků podniku a v důsledku toho propadl hlubokému pesimismu ve vztahu k celému světu i k blízké budoucnosti svého podniku.

Pan Trh měl ještě jeden zajímavý vrtoch. Každé ráno se Vám snažil prodat svůj podíl ve svém podniku. V ony optimistické dny nasadil ceny pěkně vysoko. Naopak při chmurných dnech kótoval prodejní cenu nízko a jen doufal, že od něj tento pochmurný podnik převezmete.

A další věc. Panu podniku nevadí, když si jej nevšímáte. Objeví se každé ráno ať je hezky nebo prší, vždy připraven Vám prodat svou půlku podniku za cenu, která se odvíjí výhradně od jeho mentální nálady. V klidu jej můžete ignorovat nebo jeho nabídku přijmout. Bez ohledu na to, jak se zachováte, zítra zde bude znovu a s novou nabídkou.

Pokud usoudíte, že je dlouhodobá perspektiva Vašeho podniku dobrá a budete chtít vlastnit celých 100%, kdy přijmete nabídku pana Trha k převzetí jeho podniku? Ve dnech dny nasadil cenu vysoko? Nebo ve dnech kdy kótuje cenu nízko?

Graham přidal ještě jednu důležitou radu. Pan Trh je zde aby nám pomohl vydělat a ne aby nám radil. Proto by Vás měla zajímat vždy jen cena, za jakou kótuje a ne jak o hodnotě podniku uvažuje. Ve skutečnosti by vás mohlo naslouchání jeho nevypočitatelného úsudku finančně zruinovat. Buď byste propadli stejně bláznivému nadšení a koupili podnik za přemrštěnou cenu nebo byste ve svém pesimismu promarnili výhodnou koupi neopodstatněně nízké kotace Pana Trha.

 Povolili byste ochotně úředně uznanému bláznovi, aby k vám minimálně pětkrát do týdne zašel, jen aby vám řekl, že byste se měli cítit přesně tak, jak se cítí právě v tu chvíli on? Souhlasili byste s tím, že budete v dobré náladě a euforičtí jen proto, že je takový on? Nebo naopak byste se cítili mizerně jen proto, že si myslí, že byste se tak měli cítit? Samozřejmě, že ne. Trvali byste na svém právu mít svůj duševní život pod vlastní kontrolou, založenou na našich vlastních zážitcích a názorech. Avšak když se dostaneme do finančního světa, miliony lidí si nechá od pana Trha ochotně poradit, jak se mají cítit a co mají dělat – bez ohledu na zjevný fakt, že pan Trh se čas od času chová jako naprostý blázen.

Inteligentní investor by neměl pana Trha zcela ignorovat. Místo toho by s ním měl obchodovat – ale jen do té míry, do které bude toto obchodování vyhovovat jeho záměrům. Práce pana Trha spočívá v tom, že vám nabízí ceny, tj. kurzy akcií; vaše práce spočívá v tom, že si musíte přebrat, zda podle těchto cen budete nějak jednat. Nemusíte s ním obchodovat jen proto, že vás o to neustále žádá. Tím, že panu Trhovi znemožníte, aby se stal vašim pánem, uděláte z něj svého sluhu.“