— Umění investovat

Jak se díváme na hodnotu?

Jak se díváme na hodnotu.

Naší filozofií hodnoty je kvalitní, nezadlužená firma, koupená za férovou nebo lepší cenu. Protože koupí akcie se stáváme malými spolumajiteli společnosti. Podniku, který je vlastníkem výrobních aktiv díky, kterým produkuje výrobky/služby a prodejem těchto výrobků/služeb generuje peněžní prostředky a zisk. Tyto peněžní prostředky jsou investovány zpět do podniku (obnova strojů, nemovitostí, rozšiřování výroby, najímání dalších pracovníků) nebo jsou rozděleny akcionářům ve formě dividendy, zpětném odkupu akcií. Aby měla společnost hodnotu, musí mít taky perspektivu růstu, protože hodnota bez růstu není hodnota.

Investujeme do společností se silnou obchodní franšízou, finanční silou a bezpečnostním polštářem. Kupovaný podnik musí generovat příjem pro akcionáře. Tzn. podnik musí generovat peněžní prostředky akcionářům společnosti, které zůstanou majitelům podniku po nezbytných investicích zpět do majetku společnosti a změny pracovního kapitálu. Tyto peněžní prostředky mohou být rozděleny akcionářům ve formě dividendy nebo zpětného odkupu vlastních akcií.

0 comments
Submit comment