— Umění investovat

Jak investovat

Důvodů proč investovat je několik, mezi hlavní patří zodpovědnost, snaha vybudovat si finanční rezervu, zhodnotit své volné peněžní prostředky a jejich ochrana před inflací (udržení kupní síly do budoucna) (http://www.umeniinvestovat.cz/pet-lekci-zivote-bohatstvi-ktere-mi-dal-jeden-milionar/).

V následujícím článku najdete souhrn základních principů investování:

1/ Investování pro dlouhodobé cíle. Důležité je uvědomit si rozdíl mezi investováním, spekulací a spořením:

Spoření x Investování x Spekulace

 

2/ Čas jsou peníze. Základem investování je síla složeného úroku:

Čas jsou peníze

 

3/ Minimální náklady. Minimalizace nákladů je pro dlouhodobý výnos investice klíčová:

Jak správně vybírat podílový fond?

 

4/ Akcie jako ochrana proti inflaci. Věříme, že každé portfolio úspěšného investora by mělo obsahovat akcie jako ochranu proti inflaci:

Jak se díváme na hodnotu?

 

5/ Hodnotový výběr akcií. Věříme v focus investing (Benjamin Graham, Warren Buffet, Philip A. Fisher)

Focus investing

 

6/ Jsme proti časování trhu. Časování trhu je podle nás ztrátovou strategií

Investiční chyba 1. Jsme spekulanti ne investoři

 

7/ Nesázet vše na jednu kartu, ale také příliš nediverzifikovat. Přílišná diverzifikace může škodit

Diverzifikace

 

8/ Neúčastníme se běžných IPO

Investiční chyba 3. Nakupujeme akcie při IPO

0 comments
Submit comment