— Umění investovat

Archive
O investování

Proč investovat? Hlavním důvodem je zodpovědnost. Vzít do vlastních rukou zodpovědnost za svůj život, své finanční záležitosti: „Nezáviset na jednom zdroji příjmu, vytvořit si investováním druhý zdroj“ Warren Buffett Zajištění prostředků na pokojné stáří Uchování bohatství pro příští generace Jakou roli při investování hraje čas najdete? Čas jsou peníze

Čti více...

Jak se dívat na volatilitu trhu z pohledu dlouhodobého investora? Odpověď na tuto otázku najdete v knize Inteligentní Investor napsanou Benjaminem Grahamem a v knize Nová Buffetologie, kde je popsáno, jak s touto teorií seznamoval Warrena Buffeta nejuznávanějšího investora posledních desítek let. „Po většinu času je trh většinou přesný v oceňování většiny akcií. Miliony nakupujících a prodávajících, jež se…

Čti více...

Jak správně vybírat podílový fond? To je velmi složitá otázka: Vybrat správný podílový fond, může být dokonce těžší, než vybrat dobrou společnost / akcii. Pokud se důkladně zamyslíme nad touto otázkou, tak jsou to vlastně dvě otázky v jedné. První je volba podílového fondu z pohledu rizika, investičního horizontu a likvidity, kterou požaduji jako investor. To je vybrat…

Čti více...

Základním principem, kterému věříme je, že investování je vhodné pro splnění dlouhodobých cílů a spoření je pro cíle krátkodobé. Spoření je pravidelné ukládání peněz na bankovní (spořící) účet. Prostředky vložené na takové účty jsou prakticky bez rizika (pojištěny státem) a jsou úročeny předem známou úrokovou sazbou. Tato úroková sazba je zpravidla nižší než je inflace….

Čti více...

Diverzifikace – je to největší mýtus investování? Co je to diverzifikace? Je to rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot (aktiv). Diverzifikace je základním pravidlem investování: nevkládej vajíčka do stejného košíku. Někteří odborníci dokonce říkají, uložit do co největšího počtu košíků po co nejmíň vajíčkách. Je…

Čti více...

Čas jsou peníze, neboli čas dělá peníze. Každý zná toto pořekadlo, ale málo kdo chápe jeho význam. Jak může využít dlouhodobý investor čas ve svůj prospěch? Tím, že využívá sílu složeného úroku. Koruna obdržená dnes nemá stejnou hodnotu jako koruna obdržená v budoucnu. Díky inflaci koruna v budoucnu ztrácí svoji kupní sílu. To je důvod, proč…

Čti více...

Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze? Aneb nejčastější chyby při investování.  Chyba číslo 3. Nakupujeme akcie při IPO (initial public offering) neboli veřejné nabídce akcií Veřejná nabídka akcií (IPO, initial public offering) je uvedení společnosti na veřejně obchodovatelné trhy. Aktuální vlastník společnosti (např. zakladatel, fond rizikového kapitálu) prodává svou společnost. Při IPO…

Čti více...

Proč by v portfoliu každého investora neměli chybět akcie? Koupí akcie se stáváme malými spolumajiteli společnosti. Podniku, který je vlastníkem výrobních aktiv díky, kterým produkuje výrobky, prodejem těchto výrobků generuje peněžní prostředky a zisk. Tyto peněžní prostředky jsou investovány zpět do podniku (obnova strojů, nemovitostí, rozšiřování výroby, najímání dalších pracovníků) nebo je rozdělen akcionářům ve formě…

Čti více...

Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze? Aneb nejčastější chyby při investování.  Chyba číslo 2: Ignorujeme hodnotu, nebo vůbec neznáme hodnotu kupovaného aktiva Velká část investorů/spekulantů nakoupí aktivum, aniž ví, jakou má toto aktivum skutečnou hodnotu. Proto si před každou investicí stanovte hodnotu kupovaného aktiva na základě peněžních toků, které aktivum přináší/přinese v…

Čti více...

Proč má 80% investorů problém na burze vydělat peníze? Aneb nejčastější chyby při investování.  Chyba číslo 1: Nejsme investoři ale spekulanti, aneb proč nečasovat trh a nebýt každodenním obchodníkem? Investováním se rozumí nákup takových aktiv, která by se v čase měla zhodnotit. Tyto aktiva s sebou nesou určité riziko ztráty hodnoty výměnou za možnost vyššího…

Čti více...