— Umění investovat

Archive
Investiční principy

které sestavil Walter Schloss úspěšný hodnotový investor. 1/ Cena je nejdůležitější faktor ve vztahu k hodnotě.   2/ Pokus se stanovit hodnotu společnosti. Pamatuj si, že podíl akcií reprezentuje část byznysu a nejde pouze o kousek papíru.   3/ Používej účetní hodnotu jako počáteční bod ke stanovení hodnoty podniku. Ujisti se, že dluhy se nerovnají 100%…

Čti více...

Walter J. Schloss (August 28, 1916 – February 19, 2012) byl americký investor.  Byl hodnotový investor, pozoruhodně disciplinovaný díky Grahamově škole. Zemřel na leukémii v 95 letech. Schloss nevystudoval vysokou školu. V roce 1934, v jeho 18 letech, začal pracovat na Wall street. Navštěvoval investiční kurzy Grahama na New York Stock Exchange institute. A nakonec začal…

Čti více...

V tisku se objevují články o spoření na důchod. Jak je to výhodné a dobré si spořit na důchod. Bohužel to není pravda. Spoření je pravidelné ukládání peněz na bankovní /spořící účet. Prostředky vložené na takové účty jsou prakticky bez rizika (pojištěny státem) a jsou úročeny předem stanovenou úrokovou sazbou. Tato úroková sazba je však nižší…

Čti více...

The Superinvestors of Graham-and-Doddsville je článek napsaný Warrenem Buffettem na podporu hodnotového investování, zveřejněný na podzim roku 1984 v časopise Columbia Business School Hermes. Článek vychází z projevu proneseného na Columbia University School of Business dne 17. května 1984 na počest 50. výročí vydání knihy Security analysis (Analýza cenných papírů) Benjamina Grahama a Davida Dodda. Přednáška…

Čti více...

Přinášíme pět nejčastějších chyb při investování a odkazy na naše blogy o těchto chybách:   Chyba číslo 1: Jsme spekulanti a ne investoři Ze zamýšlených investorů se stáváme spekulanty, denními obchodníky, snažíme se časovat trh, i když to nelze. Nakupujeme a prodáváme a z obchodování se stává ruleta. Investiční chyba 1. Jsme spekulanti ne investoři  …

Čti více...

Důvodů proč investovat je několik, mezi hlavní patří zodpovědnost, snaha vybudovat si finanční rezervu, zhodnotit své volné peněžní prostředky a jejich ochrana před inflací (udržení kupní síly do budoucna) (http://www.umeniinvestovat.cz/pet-lekci-zivote-bohatstvi-ktere-mi-dal-jeden-milionar/). V následujícím článku najdete souhrn základních principů investování: 1/ Investování pro dlouhodobé cíle. Důležité je uvědomit si rozdíl mezi investováním, spekulací a spořením: Spoření x Investování x Spekulace  …

Čti více...

Proč investovat? Jak investovat? Do čeho investovat? Jak si sestrojit investiční portfolio? Jaké jsou základní chyby při investování? O tom všem se dozvíte v přiložené prezentaci: Základy investování: Základy investování  

Čti více...

Akcie a investice do produktivních aktiv budou vždy vítězit nad dluhopisy a zlatem a to po jakkoli dlouhé období. Co je ještě důležitější, takové investice budou také zdaleka nejbezpečnější. Tvrdí to věhlasný investor Warren Buffett ve svém zamyšlení pro časopis Fortune. Buffett si jde celý život svou vlastní cestou. A ta mu zjevně vychází. Podělit se…

Čti více...

V poslední době dostávám dotazy, co si myslím o investicích do zlata. Podle mého názoru není investice do zlata vhodná pro běžného investora. A to především z následujících důvodů: + zlato je komodita. Nevytváří žádný dodatečný příjem/hodnotu. Tzn. negeneruje dodatečný příjem ve formě dividendy, úrokového výnosu, nájemného atd. + cena zlata je závislá na aktuální nabídce a…

Čti více...

Na co při investování nesmíme nikdy zapomenout Úspěch v investování je závislý na vzájemném vztahu mezi cenou a hodnotou a správném pohledu na pohyby kurzů na trzích. Warren Buffett říká:  „Cena je to co platíte a hodnoto to co dostáváte“. Proto bychom před každou investicí měli znát přibližnou hodnotu aktiva, které kupujeme  a nákup uskutečnit jen…

Čti více...