— Umění investovat

Společnost BrodIS s.r.o. se zabývá administrativními službami, finančním a ekonomickým poradenstvím.

BRODIS FUND, s.r.o.  byla založena dle § 15 ZISIF a nepodléhá dohledu ČNB ohledně kolektivního investování. Společnost provádí správu srovnatelnou s obhospodařováním, se zaměřením na nízkonákladovost a hodnotové investování. BRODIS FUND, s.r.o. je určen kvalifikovaným investorům.

info@brodis.cz

tel. 702 374 172

www.umeniinvestovat.cz

0 comments
Submit comment